รีเซต

จีนมุ่งพัฒนา 'อุตสาหกรรมฝ้าย' กระตุ้นความต้องการตลาด

จีนมุ่งพัฒนา 'อุตสาหกรรมฝ้าย' กระตุ้นความต้องการตลาด
Xinhua
24 มีนาคม 2566 ( 15:04 )
22
จีนมุ่งพัฒนา 'อุตสาหกรรมฝ้าย' กระตุ้นความต้องการตลาด

ปักกิ่ง, 24 มี.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (23 มี.ค.) สมาพันธ์สหกรณ์การตลาดและการจัดซื้อแห่งประเทศจีน (ACFSMC) กล่าวว่าอุตสาหกรรมฝ้ายของจีนจะพัฒนาคุณภาพการจัดหาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นความต้องการของตลาดและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง

 

โฮ่วซุ่นลี่ รองผู้อำนวยการสมาพันธ์ฯ กล่าวในที่ประชุมด้านอุตสาหกรรมประจำปีว่าจีนเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้บริโภคฝ้ายรายใหญ่ที่สุดของโลก อีกทั้งเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ที่สุดด้วยโฮ่วกระตุ้นความพยายามในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ขยายความต้องการภายในประเทศ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด เพื่อเร่งยกระดับภาคส่วนนี้โฮ่วเสริมว่าควรมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายการผลิตฝ้าย รับรองการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ และพัฒนาความยืดหยุ่นและความปลอดภัยของอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง