รีเซต

คนปทุมฯไม่ทิ้งกัน อบจ.ผนึกกำลัง สส.พิษณุ ลุยแก้ภัยแล้งต่อเนื่อง ลอกคลองรับน้ำช่วยเหลือประชาชน

คนปทุมฯไม่ทิ้งกัน อบจ.ผนึกกำลัง สส.พิษณุ ลุยแก้ภัยแล้งต่อเนื่อง ลอกคลองรับน้ำช่วยเหลือประชาชน
77ข่าวเด็ด
20 พฤษภาคม 2563 ( 06:17 )
56
คนปทุมฯไม่ทิ้งกัน อบจ.ผนึกกำลัง สส.พิษณุ ลุยแก้ภัยแล้งต่อเนื่อง ลอกคลองรับน้ำช่วยเหลือประชาชน

 

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2563 นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ พลธี สส.จังหวัดปทุมธานี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ ดร.ไพศาล ศรีธเนศสกุล นายก อบต.บึงกาสาม นายเสถียร ศรีสุข นายก อบต.คลองเจ็ด นายอักษร น้อยสว่าง นายก อบต.บึงชำอ้อ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น​ กำนัน​ผู้ใหญ่บ้าน​ อำเภอหนองเสือและอำเภอคลองหลวง ลงพื้นที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง
โดยในวันนี้ เจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้ส่งเครื่องมือหนักนำรถแบ็คโฮ ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกคลอง ระพีพัฒน์ หน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 หนองเสือโครงการรังสิตฯเหนือ สชป.11กรมชลประทาน เพื่อเปิดทางเดินน้ำแก้ไขภัยแล้งในพื้นที่อำเภอหนองเสือ

 

 

นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จากการบรูณาการทุกภาคส่วนของจังหวัดปทุมธานี ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้สูบน้ำและขนเครื่องมือหนัก ขุดลอกคลองเพิ่มการรองรับปริมาณน้ำตั้งแต่คลอง 7 คลอง8 คลอง9และคลอง10 โดยที่ผ่านมาได้นำเครื่องจักรเข้าไปขุดลอกคลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำให้น้ำได้ไหลสะดวกเปิดทางเดินน้ำ เตรียมพร้อมที่จะรับน้ำในฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร ได้รับน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

 

 

นายพิษณุ พลธี สส.จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จากการที่ได้ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ พบว่ากำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร โดยเฉพาะที่อำเภอหนองเสือ และอำเภอคลองหลวง กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงได้ประสานปรึกษาหารือกับนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย รองประธานวิปรัฐบาล นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ช่วยประสาน กรมชลประทาน ขอความอนุเคราะห์ เพิ่มการระบายน้ำเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี

 

 

โดยวันนี้ กรมชลประทานได้ส่งเครื่องมือหนักนำรถแบ็คโฮ มาช่วยขุดลอกคลอง ที่หน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2หนองเสือโครงการรังสิตฯเหนือ สชป.11กรมชลประทาน เพื่อเปิดทางน้ำในคลองระพีพัฒน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ต้องขอขอบคุณ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน สำนักงานชลประทานจังหวัดปทุมธานี นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายก อบจ.ปทุมธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

 

 

นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาประเทศไทยมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่างๆ รวมถึงน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งมีปริมาณลดน้อยลง อำเภอหนองเสือได้ประชุมผู้นำท้องถิ่นและหารือแนวทางแก้ไขเพื่อปรับแผนให้มีประสิทธิภาพสามารถเตรียมการรับมือให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้งและวางมาตรการลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งโดย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมาอย่างต่อเนื่องดำเนินมาตรการควบคุมการใช้น้ำในพื้นที่ตามแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเคร่งครัด

 

 

ทั้งนี้กรมชลประทาน ดำเนินการบริหารจัดการน้ำตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพและความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมจัดเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ รถยนต์บรรทุกน้ำ และเครื่องจักกลอื่นๆ กระจายอยู่ตามสำนักงานชลประทานและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนใช้น้ำตามแผน อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง