รีเซต

วันนี้วันอะไร วันท่อประปาโลก ตรงกับวันที่ 11 มีนาคม

วันนี้วันอะไร วันท่อประปาโลก ตรงกับวันที่ 11 มีนาคม
TNN ช่อง16
2 มีนาคม 2565 ( 23:25 )
419
วันนี้วันอะไร วันท่อประปาโลก ตรงกับวันที่ 11 มีนาคม

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 11 มีนาคมเป็น วันท่อประปาโลก (World Plumbing Day) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสภาท่อประปาโลก (World Plumbing Council) เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของท่อประปาหรือท่อน้ำที่ช่วยให้ชีวิตของทุกคนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น

จุดเริ่มต้นของท่อประปา มีที่มาที่ไปอย่างไร


ต้นกำเนิดการประปาแห่งแรกในประเทศไทย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า มีการวางระบบท่อน้ำมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย ซึ่งจากจารึกของพ่อขุนรามคำแหงที่ว่า "กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีน้ำตระพังโพย สีใสกินดี ดังกินน้ำโขงเมื่อแล้ง รอบเมืองสุโขทัยนี้" และยังค้นพบ ท่อน้ำดินเผาเคลือบฝังอยู่ใต้ดิน ปากกว้าง ปลายสอบ ซึ่งสันนิษฐานว่าใช้กรองน้ำให้สะอาดโดยผ่านเส้นท่อ


อย่างไรก็ตาม บางแหล่งข้อมูลกล่าวว่า มีต้นกำเนิดในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีในแผ่นดินสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์ซึ่งทรงสนพระทัยต่อเทคโนโลยีและวิวัฒนาการสมัยใหม่ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงเวลานั้น โดยถือกำเนิดอุปกรณ์สำคัญคือท่อประปาดินเผา ซึ่งเป็นต้นแบบการวางท่อประปาในปัจจุบัน 


โดยหลักการสำคัญของการประปาในอดีต คือการชักน้ำจากแม่น้ำมาใช้ โดยมีระหัดวิดน้ำส่งน้ำให้ไหลไปตามท่อ นำน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำที่ตั้งไว้บนที่สูง เมื่อจะใช้น้ำก็ปล่อยให้ไหลลงมา แรงดันจากที่สูงจะดันให้น้ำไหลไปตามท่อต่าง ๆ โดยแหล่งน้ำที่ใช้ในช่วงเวลานั้นคือน้ำจากทะเลชุบศรและน้ำจากห้วยซับเหล็ก ซึ่งนำมาใช้ในพระราชวัง โดยใช้เพื่ออุปโภคและใช้ทำน้ำพุ ซึ่งมีใช้เฉพาะในกลุ่มคนชั้นสูงเพียงเท่านั้น


ที่มาข้อมูล : www.scimath.org 

ที่มาภาพ : AFP

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง