รีเซต

ย้ำอีกครั้ง! 29 ม.ค. ลงทะเบียน 'เราชนะ' ซื้อของ-จ่ายค่ารถ 'เปิดเงื่อนไข-วิธีร่วม' ชัดๆ

ย้ำอีกครั้ง! 29 ม.ค. ลงทะเบียน 'เราชนะ' ซื้อของ-จ่ายค่ารถ 'เปิดเงื่อนไข-วิธีร่วม' ชัดๆ
มติชน
23 มกราคม 2564 ( 09:35 )
104
ย้ำอีกครั้ง! 29 ม.ค. ลงทะเบียน 'เราชนะ' ซื้อของ-จ่ายค่ารถ 'เปิดเงื่อนไข-วิธีร่วม' ชัดๆ

ภายหลังจาก คณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการ เราชนะ โดยจะมีการจ่ายวงเงินไม่เกิน 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา 2 เดือน ในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 นั้น โดยมีเงื่อนไข 7 ข้อ ได้แก่

 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

 

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

 

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

 

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

 

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

 

6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

 

7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

 

 

ทั้งนี้ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ย้ำว่า โครงการเราชนะ เริ่มลงทะเบียน 29 ม.ค.นี้ ใช้ซื้ออาหาร สินค้า และจ่ายค่าแท็กซี่ รถตู้ มอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ ตั้งแต่ 18 ก.พ.–31 พ.ค.64

 

ส่วนร้านค้า แท็กซี่ รถตู้ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่สนใจร่วมโครงการ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 29 ม.ค. – 31 มี.ค.64 ทาง www. เราชนะ .com

 

สอบถามเพิ่มเติม ธนาคารกรุงไทย โทร.021111114

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่อง 7 เงื่อนไข รับเงิน “เราชนะ” พร้อมวิธีร่วมโครงการ

ม้วนเดียวจบ!! ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง