รีเซต

'ช้อปดีมีคืน' เปิดเงื่อนไข ใครช้อปได้ ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ คืนภาษีได้เท่าไร

'ช้อปดีมีคืน' เปิดเงื่อนไข ใครช้อปได้ ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ คืนภาษีได้เท่าไร
TrueID
19 ตุลาคม 2563 ( 09:22 )
8.3K
'ช้อปดีมีคืน' เปิดเงื่อนไข ใครช้อปได้ ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ คืนภาษีได้เท่าไร

โครงการ"ช้อปดีมีคืน" เป็นมาตราการกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ ด้วยการนำค่าซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนจ่ายจริงรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ซึ่งผู้เสียภาษีแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ "ลดหย่อนภาษี" มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ จำนวนเงินที่ซื้อ และคิดอัตราภาษีคืนตามระดับ "เงินสุทธิ" ในแต่ละปี  

หากจะจำแนกรายละเอียดของเงื่อนไข มีดังนี้ 

 • เป็นผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีภาษี 2563
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่ได้ลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่ง
 • มาตรการช้อปดีมีคืนไม่ต้องลงทะเบียน สามารถซื้อสินค้าและขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมาเป็นหลักฐานในการยื่นแบบภาษีเงินได้ฯ เพื่อลดหย่อนภาษีได้เลย
 • ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563
 • ต้องซื้อสินค้าและบริการจากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
 • สามารถซื้อหนังสือ และสินค้าโอทอปที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยมีใบเสร็จรับเงิน
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้กับสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ, สลากกินแบ่งรัฐบาล, ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ, ค่าที่พักในโรงแรม, ค่าบริการนำเที่ยว, ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ, ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 

 

ซึ่งหากคำนวณคร่าวๆกับสิทธิ์ได้รับเงินคืนภาษีสูงสุดตามระดับรายได้  ดังนี้

 

 • เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี จากโครงการช้อปดีมีคืน แม้จะช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาทก็ตาม
 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท  

 

เอกสารก็ต้องมี

 

แม้โครงการ ช้อปดีมีคืน จะไม่ต้องลงทะเบียนก่อนใช้สิทธิ์ แต่หากต้องการจะลดหย่อนภาษีได้จริง จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อใช้ในการขอลดหย่อนภาษี ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT  ต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน

 

อย่างไรก็ตามหัวใจหลักของแต่ละมาตรการที่รัฐบาลออกมา ก็เพื่อต้องการกระตุ้นการใช้จ่ายให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียน   ซึ่งนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แนะนำว่า หากต้องการจะร่วมโครงการใดโครงการหนึ่ง ให้ประเมินตนเองในเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้ง จะเลือกซื้อสินค้าใด หากเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และต้องการจะซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ที่มีมูลค่าสูงครั้งเดียว แนะนำให้เข้าร่วม "ช้อปดีมีคืน" เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปแย่งกันลงทะเบียนคนละครึ่ง

 

ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ภาพโดย gonghuimin468 จาก Pixabay 

 

++++++++++++++++++++

ข่าวที่เกี่ยวข้อง