รีเซต

‘ความดีที่ไม่มีใครรู้ แชร์ให้รู้ว่ามี’ โครงการ YPA Awards ครั้งที่ 17 True Young Producer Awards 2021

‘ความดีที่ไม่มีใครรู้ แชร์ให้รู้ว่ามี’ โครงการ YPA Awards ครั้งที่ 17 True Young Producer Awards 2021
TrueID
20 กรกฎาคม 2564 ( 17:56 )
3.3K
‘ความดีที่ไม่มีใครรู้ แชร์ให้รู้ว่ามี’ โครงการ YPA Awards ครั้งที่ 17 True Young Producer Awards 2021

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17  True Young Producer Awards 2021 ในหัวข้อ  ‘ความดีที่ไม่มีใครรู้ แชร์ให้รู้ว่ามี’

 

กลุ่มทรูโดยทรู ปลูกปัญญา จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ ‘ความดีที่ไม่มีใครรู้ แชร์ให้รู้ว่ามี’ ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท โดยการดำเนินงานของ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, ทรูไอดี, ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟเอช

 

 

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันคอนเทนต์ในโลกออนไลน์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งคลิปขำขัน ตลก ฮา ชวนไปชิม พาไปทริป คลิปข่าวปลอม ฯลฯ แต่ในทางกลับกันคอนเทนต์สร้างสรรค์ที่ทำให้คนในสังคมได้รับพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจในให้คนทำความดีกลับลดน้อยลงไป และถูกกลบลบเลือนไปในกระแสการแข่งขันสูงในโลกออนไลน์

 

กลุ่มทรู จึงอยากเชิญชวนเยาวชนไทยมาร่วมค้นหาเรื่องราวการทำความดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ หรือสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องใหญ่ๆ มาสร้างให้เป็นเรื่อง ปั้นให้เป็นภาพยนตร์โฆษณาให้โลกรู้ พร้อมเชิดชูความดีที่คนๆ นั้น หรือคนกลุ่มนั้นทำ เพื่อส่งต่อให้สังคมได้รับรู้ และอยากร่วมกันทำความดีมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ 
 3. เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต - นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
 4. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในกลุ่มทรู, บริษัทในเครือ และทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างการแรงบันดาลใจให้คนไทยช่วยกันทำความดี

 

เจ้าของโครงการฯ

 •  ทรูปลูกปัญญา

 

ผู้ดำเนินโครงการฯ

 • สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
 • ทรูไอดี
 • ทรูวิชั่นส์
 • ทรูมูฟเอช

 

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ

 •  นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะและชั้นปี
 2. สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน
 3. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน
 4. ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 

 

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Story Clip (TVC Trailer) พร้อมด้วย Concept บทบรรยาย >>> คลิกเลย
 • สมัคร และส่งไฟล์ Story Clip (TVC Trailer) ความยาวไม่เกิน 30 วินาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB. พร้อม Concept ไอเดีย   >>> คลิกเลย

 

ประเภทของการประกวด

 • ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน  60 วินาที ในหัวข้อความดีที่ไม่มีใครรู้ แชร์ให้รู้ว่ามี

 

หลักเกณฑ์การประกวด 

คัดเลือกจากผลงาน Story Clip (TVC Trailer) พร้อมด้วย Concept บทบรรยาย  โดยผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการประกวด ดังนี้

1. สมัครและส่งหลักฐานการศึกษา , พร้อม Story Clip (TVC Trailer) โฆษณาสุดสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Animatic หรือ Stillmatic ไม่เกิน 30 วินาที  ในรูปแบบของ ไฟล์ MP4 หรือ WMV ความละเอียด HD 1080p  (1920 x 1080) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB. พร้อมแนบ concept บทบรรยายของเรื่องความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด 

 

2. ผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นในชุมชน ในจังหวัด หรือในภูมิภาคของคุณ อาจเป็นความดีที่ยังไม่มีใครเห็น หรือจะเคยเห็นมาแล้วก็ตาม ที่สามารถอ้างอิงได้ โดยยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ก็สามารถนำมาcreative และแชร์ต่อได้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก  

   • การตอบโจทย์
   • ความ WOW ของไอเดีย
   • การใช้ภาษาที่เหมาะสม
   • เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้

3. ส่ง Concept บทบรรยายของเรื่องความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด (ตามแบบฟอร์มที่โครงการ ฯ กำหนดให้) 

 

การคัดเลือกรอบที่ 1

คัดเลือกผลงาน Story Clip (TVC Trailer) ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ในระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564  และประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 50 ทีม ในวันที่ 15 กันยายน 2564

 

การคัดเลือกรอบที่ 2

 1. คัดเลือกผลงาน Story Clip (TVC Trailer) รอบที่ 2 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 2 จำนวน 20 ทีม  ในวันที่ 17 กันยายน 2564
 2. ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมจะได้ร่วมกิจกรรม Workshop ในระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน2564  พื่อเรียนรู้หลักการทำภาพยนตร์โฆษณาและปรับปรุงผลงานร่วมกับวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆของวงการโฆษณาในวิถี New Normal ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น  TRUE VROOM

***ทีมที่ผ่านเข้ารอบ หรือ นิสิต-นักศึกษา ในทีมคนใด

ที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรม Workshopได้ จะต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

 

การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ

 1. คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองในวิถี New Normal ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น TRUE VROOM ให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยจะคัดเลือกจาก 20 ทีม ให้เหลือ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
 2. ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม  นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564
 3. ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 ทีม จะต้องผลิตผลงานตาม Story Slip (TVC Trailer)  ที่ผ่านเข้ารอบเท่านั้น ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาว 60 วินาที ในรูปแบบของ ไฟล์ MP4 หรือ WMV ความละเอียด HD 1080p  (1920 x 1080)  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 .
 5. ในกรณีที่ เพลง และภาพประกอบที่ใช้ใน ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมของผู้เข้าประกวดไม่ได้ทำเอง หรือถ่ายทำเอง ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย   เพื่อใช้ในการเผยแพร่ทาง ทางช่องทรูปลูกปัญญา และช่องต่าง ๆ ของทรูวิชั่นส์ , ทรูไอดี และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ต่อไป  พร้อมส่งหลักฐานดังกล่าวให้คณะกรรมการ พร้อมกับผลงานในรอบชิงชนะเลิศการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ

 1. คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 6 ทรูดิจิทัลพาร์ค สุขุมวิท 101 โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่มทรู, ทรูมูฟเอช, ทรูไอดี, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา ร่วมตัดสิน 
 2. คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม ที่ส่งผลงานตามกำหนด
 3. ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมที่ส่งไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธ์และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการฯ
 4. ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นของกลุ่มทรู และองค์กรผู้ร่วมจัด ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือใช้ในโอกาสอื่น ๆ ต่อไป
 5. คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ประกาศผลและมอบรางวัล วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

 

รางวัลและทุนการศึกษา

1) รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม

 • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   

 • โล่เกียรติยศ True Young Producer Awards  
 • ทุนการศึกษา 50,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 • โล่เกียรติยศ True Young Producer Awards
 • ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

4) รางวัลชมเชย 7 รางวัล

 • ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • เกียรติบัตร

5) รางวัลขวัญใจมหาชน 

 • โล่เกียรติยศ True Young Producer Awards
 • ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

6) ทุนในการผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม จำนวน 10 ทีม

 •  มูลค่า 150,000 บาท

รวมรางวัลทั้งสิ้นมูลค่ากว่า  400,000  บาท

 

วัน / เวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Awards 2021

วันที่รับสมัครและส่งผลงาน :1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564
Live สด Roadshowโครงการ ฯ :15 มิถุนายน 2564
คัดเลือกผลงาน Story Clip (TVC Trailer) รอบที่ 1 :6 – 10 กันยายน 2564
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก :
15 กันยายน 2564
คัดเลือกผลงาน Story Clip (TVC Trailer) รอบที่ 2 :
16 กันยายน 2564

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ : 

ทาง  www.trueid.net , www.trueplookpanya.com ,              www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa

17 กันยายน 2564
กิจกรรม Workshop :

28 - 29 กันยายน 2564

คัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ :

30 กันยายน 2564

ระยะเวลาผลิตโฆษณา :

1 – 31 ตุลาคม 2564

หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ :

31 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ :

20 พฤศจิกายน 2564

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล :

20 พฤศจิกายน 2564

On Air ผลงานภาพยนตร์โฆษณา 10 ทีม

ทางช่องทรูปลูกปัญญา , ทรูวิชั่นส์ :

ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ออนแอร์ผลงานผ่านทาง ทรูไอดี :

1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565

 

สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ได้แล้ว >>>คลิกเลย<<< ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2564 

สอบถามราละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา 

โทร. 02-858-6279 , 089-139-6064 ในระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น.

 

มาร่วมสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ปลุกพลังคนทำดี แชร์ความดีให้เปลี่ยนโลกกันนะ!!!

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง