รีเซต

ออมสินปิดลงทะเบียนสินเชื่อ "SMEs มีที่ มีเงิน" ชั่วคราว หลังเปิด 2 วัน ยอดยื่นกู้ทะลัก 1.5 หมื่นล้านบาท

ออมสินปิดลงทะเบียนสินเชื่อ "SMEs มีที่ มีเงิน" ชั่วคราว หลังเปิด 2 วัน ยอดยื่นกู้ทะลัก 1.5 หมื่นล้านบาท
มติชน
21 กุมภาพันธ์ 2564 ( 14:16 )
46
ออมสินปิดลงทะเบียนสินเชื่อ "SMEs มีที่ มีเงิน" ชั่วคราว หลังเปิด 2 วัน ยอดยื่นกู้ทะลัก 1.5 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติม เพื่อเยียวยาและเพิ่มสภาพคล่องสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง   เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น โดยมอบหมายธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs  มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว วงเงิน 10,000 ล้านบาท เริ่มเปิดรับลงทะเบียนยื่นกู้ทางเว็บไชต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา หลังเปิดเพียง 2 วัน มีผู้ลงทะเบียนยื่นกู้ร่วม 1,500 ราย รวมวงเงินกู้ 15,000 ล้านบาท ซึ่งเกินวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาทที่ตั้งไว้ ธนาคารจึงปิดรับลงทะเบียนชั่วคราว

 

 

โดยการลงทะเบียนนี้ เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์เพื่อจองวงเงินขอกู้เท่านั้น ซึ่งขณะนี้เกินวงเงิน 10,000 ล้านบาทแล้ว จึงขอปิดการลงทะเบียนไว้ก่อน จากนี้ธนาคารขอเวลาพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ตามหลักเกณฑ์โครงการ  ที่ต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา รวมถึงพิจารณาคุณภาพของหลักประกัน เป็นต้น ซึ่งอาจมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และทำให้มีวงเงินคงเหลือ จึงจะเปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง