รีเซต

'หอการค้าเชียงใหม่' ประเมินความเสียหายน้ำท่วม ใกล้เคียงปี'54 แนะแก้ที่ผังเมือง

'หอการค้าเชียงใหม่' ประเมินความเสียหายน้ำท่วม ใกล้เคียงปี'54 แนะแก้ที่ผังเมือง
มติชน
4 ตุลาคม 2565 ( 15:24 )
45
'หอการค้าเชียงใหม่' ประเมินความเสียหายน้ำท่วม ใกล้เคียงปี'54 แนะแก้ที่ผังเมือง

‘หอการค้าเชียงใหม่’ ประเมินความเสียหายน้ำท่วมเมือง ใกล้เคียงปี’54 ขอรัฐเยียวยา-ช่วยเหลือผู้ประกอบการ หลังน้ำลดฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจ แนะแก้ผังเมืองที่มีส่วนระบายน้ำได้ช้า ท่วมขังนานขึ้น ด้าน สภา ทท.ชี้เสียโอกาสขาดรายได้กว่า 10 ล้าน คาด 1 สัปดาห์เข้าสู่ภาวะปกติ ร่วม ททท.ส่งเสริมท่องเที่ยว 25 อำเภอให้เศรษฐกิจฟื้นตัว-คึกคักอีกครั้ง

 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เผยถึงผลกระทบน้ำท่วมย่านเศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่ ว่าภาพรวมยังประเมินความเสียหายไม่ได้ ต้องรอน้ำลดอีก 3-4 วัน ถึงจะประเมินความเสียหายดังกล่าวได้ เนื่องจากยังมีน้ำเหนือจาก อ.เชียงดาว อ.แม่แตง ที่เป็นลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำปิงอยู่ ทำให้ย่านเศรษฐกิจ อาทิ ไนท์บาซาร์เชียงใหม่แลนด์ และย่านการค้าถนนช้างคลาน บางจุดมีน้ำท่วมขังสูง 20-30 เซนติเมตร (ซม.) แต่เริ่มลดระดับลงตามอัตราการไหลของแม่น้ำปิง หากประเมินความเสียหายเบื้องต้นอาจใกล้เคียงกับน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ซึ่งต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง

 

นายจุลนิตย์กล่าวว่า หลังน้ำลดแล้วต้องมีการประเมินความเสียหายและฟื้นฟูเศรษฐกิจ เนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวแล้ว รัฐบาลควรมีมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ลำพังให้จังหวัดดูแลคงทำได้ในวงจำกัด เพราะส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาผังเมืองและโยธาธิการที่มีการก่อสร้างอาคารสูงและโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน ไฟฟ้า ประปาบางส่วนไปกีดขวางทางน้ำไหล และไม่ได้ขุดลอก ทำให้การระบายน้ำได้ช้าและท่วมขังนานขึ้น ดังนั้น ควรแก้ปัญหาผังเมืองและระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการะบายน้ำได้รวดเร็วมากขึ้น

 

ด้าน นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าววว่า นักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมย่านถนนช้างคลาน อาทิ แชงกรีลา เอ็มเพรส รติล้านนา เซ็นทาราริเวอร์ไซด์ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงได้ย้ายออกไปพักที่อื่นชั่วคราวแล้ว เนื่องจากการสัญจรลำบาก ส่วนสถานประกอบการย่านไนท์บาซาร์และเชียงใหม่แลนด์ได้รับผลกระทบบางส่วน เบื้องต้นประเมินความเสียหายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท เนื่องจากนักท่องเที่ยวชะลอเดินทาง ทำให้เสียโอกาสและขาดรายได้

 

นายพัลลภกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่เชียงใหม่ตามปกติ เนื่องจากน้ำไม่ได้ท่วมทั้งเมือง มีน้ำท่วมขังเพียงบางพื้นที่เท่านั้น เชื่อว่าเป็นผลกระทบระยะสั้น คาดว่าใช้เวลา 1 สัปดาห์ สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังน้ำลดและฟื้นฟูเมืองแล้วจะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว ทราบว่ามีสายการบินเกาหลีเปิดบินตรงสู่เชียงใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับภาคเอกชน มีโครงการส่งเสริมท่องเที่ยว 25 อำเภอ เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมบรรจุกิจกรรมในปฏิทินท่องเที่ยว เพื่อเป็นทางเลือกนักท่องเที่ยวในช่วงโควิด-19 กว่า 3 ปี ทั้งนี้ ททท.ได้ประเมินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่พบว่ามาจากนักท่องเที่ยวในภาคเหนือ 50% ดังนั้น ต้องเพิ่มกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และอีเวนต์ท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่ให้กลับมาฟื้นตัวและคึกคักอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง