รีเซต

เปิดกระเป๋า "กองสลากฯ" อู้ฟู้แค่ไหน หลังจ่ายโบนัส 8 เดือน

เปิดกระเป๋า "กองสลากฯ" อู้ฟู้แค่ไหน หลังจ่ายโบนัส 8 เดือน
TNN ช่อง16
28 มกราคม 2564 ( 16:41 )
941
เปิดกระเป๋า "กองสลากฯ" อู้ฟู้แค่ไหน หลังจ่ายโบนัส 8 เดือน

เรียกว่าเป็นที่ฮือฮากันเลยทีเดียว เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

โดยปรับให้สำนักงานสลากฯ  จากเดิมที่อยู่ใน "รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 5" ประเภทจ่ายโบนัสพนักงานคงที่ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ การไฟฟ้านครหลวง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ปรับเปลี่ยนมาเป็น "รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 2" ประเภทที่จัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส เนื่องจากมีกำไรจากการดำเนินงาน โดยมีรัฐวิสาหกิจจำนวน 35 แห่ง รวมสำนักงานสลากฯ เช่น ทีโอที ไปรษณีย์ไทย การประปา โรงงานยาสูบ เป็นต้น ที่ได้รับการจัดสรรอยู่ในกลุ่มนี้ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่ผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป


เกณฑ์ประเมินโบนัสกองสลากฯ สูงสุด 8 เดือน

สำหรับการจัดสรรโบนัสของพนักงานและลูกจ้างประจำ ในกลุ่ม 2 รัฐวิสาหกิจ ประเภทที่จัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ผลการประเมินในระดับ 5 คะแนน หรือ "ดีเยี่ยม" จะได้รับวงเงินจัดสรรโบนัสร้อยละ 11 ของกำไร แต่ไม่เกิน 8 เท่าของเงินเดือน

ผลการประเมินในระดับ 4 คะแนน หรือ "ดีมาก" จะได้รับการจัดสรรโบนัสร้อยละ 10 ของกำไร แต่ไม่เกิน 6 เท่าของเงินเดือน

ผลการประเมินในระดับ 3 คะแนน หรือ "ดี" จะได้รับวงเงินจัดสรรโบนัสร้อยละ 9 ของกำไร แต่ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน

ผลการประเมินในระดับ 2 คะแนน หรือ "พอใช้" จะได้รับเงินจัดสรรโบนัสร้อยละ 8 ของกำไร แต่ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน

ผลการประเมินในระดับ 1 คะแนน หรือ "ปรับปรุง" จะได้รับวงเงินจัดสรรโบนัสไม่เกินร้อยละ 7 ของกำไร แต่ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน

หากย้อนไปดูก่อนหน้านี้ สำนักงานสลากฯ ถูกจัดอยู่ใน  "รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 5" ประเภทจ่ายโบนัสพนักงานคงที่ โดยปี พ.ศ. 2560 - 2562 พนักงานและลูกจ้างจะได้รับโบนัส 3.75 เท่าของเงินเดือน แต่ถ้าตามเกณฑ์ใหม่ใน  "รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 2" ในปี 2560 พนักงานจะได้รับโบนัส 5.5 เท่าของเงินเดือน  ส่วนปี 2561 พนักงานจะได้รับโบนัส 6 เท่าของเงินเดือน 


เราลองมาดูผลงานของสำนักงานสลากฯ กันบ้าง ว่าก่อนจะได้โบนัสก้อนโตถึง 8 เดือน มีที่มาที่ไปอย่างไร...

กองสลากฯ แชมป์นำส่งรายได้เข้ารัฐสูงสุด!

สำนักงานสลากฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุดเป็น "อันดับ 1" โดยล่าสุดในปีงบประมาณ 63 โดยนำส่งจำนวน 46,598 ล้านบาท แซงหน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีเงินลงทุนและรายได้มากกว่ารัฐบาลทุกรัฐบาล ที่นำส่งเข้ารัฐไป 29,198 ล้านบาท รองลงมาเป็น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. นำส่ง 28,619 ล้านบาท ธนาคารออมสิน นำส่ง 18,000 ล้านบาท และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT นำส่ง 10,500 ล้านบาท


จาก 1 หมื่นล้านสู่ 4 หมื่นล้าน! เปิดสถิติ 10 ปีหลัง นำส่งรายได้เข้ารัฐ 

สำนักงานสลากฯ ได้นำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน อันประกอบไปด้วย เงินที่มาจากรายได้ร้อยละ 23 ของการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เงินรางวัลที่ไม่มีผู้มาขอรับ ดอกผลของเงินรางวัลที่จัดสรรจากการจำหน่ายสลากร้อยละ 60 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายสลากการกุศลและเงินรางวัลค้างจ่ายสลากการกุศลพร้อมดอกผล การจัดสรรกำไรสุทธิ เงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมและดอกผล และอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐนำไปใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศ

เราไปลองย้อนดูสถิติ 10 ปีหลัง ว่า สำนักงานสลากฯ นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเท่าไร?

ปี 2563 นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 46,598 ล้านบาท

ปี 2562 นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 41,915 ล้านบาท

ปี 2561 นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 40,850 ล้านบาท

ปี 2560 นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 30,947 ล้านบาท

ปี 2559 นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 25,919 ล้านบาท

ปี 2558 นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 15,432 ล้านบาท

ปี 2557 นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 15,311 ล้านบาท

ปี 2556 นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 15,082 ล้านบาท

ปี 2555 นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 14,642 ล้านบาท

ปี 2554 นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 14,636 ล้านบาท


เปิดกระเป๋าสตางค์กองสลากฯ รายได้อู้ฟู้ แค่ไหน?

สำนักงานสลากฯ เป็นผู้ดำเนินงานในการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล การออกสลากโครงการพิเศษ การจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยตั้งแต่ปี 2555-2562 สำนักงานสลากฯ มีรายได้ ค่าใช้จ่ายรวม และกำไรสุทธิ ดังต่อไปนี้

ปี 2562 มีรายได้รวม 8,728 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 2,665 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6,063 ล้านบาท

ปี 2561 มีรายได้รวม 7,657 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 3,890 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3,798 ล้านบาท

ปี 2560 มีรายได้รวม 6,450 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 2,494 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3,955 ล้านบาท

ปี 2559 มีรายได้รวม 5,188 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 2,493 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,694 ล้านบาท

ปี 2558 มีรายได้รวม 3,524 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 2,747 ล้านบาท กำไรสุทธิ 812 ล้านบาท

ปี 2557 มีรายได้รวม 3,111 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,961 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,149 ล้านบาท

ปี 2556 มีรายได้รวม 3,198 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,831 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,366 ล้านบาท

ปี 2555 มีรายได้รวม 3,142 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,782 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,360 ล้านบาท

ข้อมูลจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล , สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง