รีเซต

"วันไหล" ปีนี้ ห้ามพลาด! รวมสถานที่จัดงาน สาดน้ำ สนุกสนาน เช็กเลย

"วันไหล" ปีนี้ ห้ามพลาด! รวมสถานที่จัดงาน สาดน้ำ สนุกสนาน เช็กเลย
TNN ช่อง16
16 เมษายน 2567 ( 13:33 )
36
"วันไหล" ปีนี้ ห้ามพลาด! รวมสถานที่จัดงาน สาดน้ำ สนุกสนาน เช็กเลย

ประเพณีวันไหล หรือที่เรียกว่า "ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล" ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมในหมู่ชาวประมงและผู้อาศัยในพื้นที่ติดทะเลของภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย


ประเพณีวันไหลนี้มักจะจัดขึ้นในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 5-6 วัน โดยในปี 2567 ตรงกับวันที่ 16-17 เมษายน ซึ่งผู้คนในชุมชนจะร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อาทิ การก่อพระเจดีย์ทราย การทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การเล่นน้ำ การละเล่นพื้นบ้าน และการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง


งานวันไหล ถือเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธา ความกตัญญู และความสามัคคีของคนในชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นประเพณีที่สร้างความสนุกสนานและเป็นการคลายร้อนในช่วงฤดูร้อนอีกด้วย


สถานที่ที่มีชื่อเสียงในการจัดงานวันไหล ได้แก่ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ เมืองพัทยา วัดบางพลีใหญ่กลาง จังหวัดสมุทรปราการ วัดบางน้ำผึ้งใน จังหวัดสมุทรปราการ และวัดบางกะเจ้า กรุงเทพมหานคร เป็นต้น


ประเพณีวันไหล จึงเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและควรได้รับการอนุรักษ์สืบทอดไปยังคนรุ่นต่อๆ ไป   


ตัวอย่างงานวันไหลในแต่ละจังหวัด


·จังหวัดจันทบุรี


จันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีประเพณีสงกรานต์ที่โดดเด่นมาก ภายใต้ชื่อ "มหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท" เป็นงานประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนจันทบุรี รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์


ส่วนประกอบสำคัญของงานมหาสงกรานต์ตะปอนได้แก่ การจัดขบวนแห่เกวียนผ้าพระบาทสังข์ทองโบราณ ซึ่งเป็นผ้าไหมที่มีค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น การออกร้านขายอาหารและสินค้าพื้นเมือง เป็นต้น


งานมหาสงกรานต์ตะปอนจึงเป็นงานประเพณีที่ผสมผสานระหว่างพิธีกรรมทางศาสนากับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่า และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นด้วย


·จังหวัดชลบุรี 


จังหวัดชลบุรีมีงานประเพณีสงกรานต์ที่สำคัญหลายงาน กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ ดังนี้


เมืองชลบุรี: มีงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ประจำปี และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ซึ่งรวมการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง


เมืองพัทยา: มีงานประเพณีวันไหลนาเกลือ ประเพณีวันไหลพัทยา และงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา เน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวบ้านในอดีต อาทิ การทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การประกวดการแข่งขันต่างๆ


อำเภอเกาะสีชัง: มีประเพณีวันไหลเกาะสีชัง-ขามใหญ่ เป็นการนำเอานาเกลือจากท้องทะเลมารวมกันไว้ที่กองข้าว


อำเภอบ้านบึง: มีประเพณีบุญบ้านบึง และประเพณีสงกรานต์ รวมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงนาฏศิลป์ และการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง


อำเภอศรีราชา: มีประเพณีกองข้าว ประเพณีแห่พญายม และวันไหลบางพระ เน้นพิธีกรรมทางศาสนา การทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ และกิจกรรมนันทนาการ 


งานประเพณีสงกรานต์ต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย


·จังหวัดระยอง


จังหวัดระยองมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์กระจายตามหลายอำเภอ ได้แก่


อำเภอเมืองระยอง: มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้น รวมถึงกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นต้น


อำเภอตะพง: มีประเพณี "บ้านเพ-ถนนข้าวคลุกกะปิ" โดยจะมีการนำข้าวสารคลุกรวมกับกะปิและเครื่องปรุงรส จัดวางเป็นแถวยาวสำหรับถวายพระและรับประทาน


อำเภอปลวกแดง: จัดงานประเพณี "วันไหลเกลือบ้านปลวกแดง" โดยจะนำเกลือสมุทรจากที่ต่างๆ มารวมกันไว้ที่กองบูชา


อำเภอบ้านฉาง: มีประเพณี "ทอดผ้าป่าสงกรานต์" โดยชาวบ้านจะนำสิ่งของมาบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาวัด


อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอห้วยโป่ง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอ


เช็กที่นี่จังหวัดไหนจัด "วันไหลสงกรานต์"


วันไหล ปีนี้ตรงกับวันที่ 17 เมษายน 2567  แต่การจัดงานวันไหลในแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีวันเวลาที่แตกต่างกันไป   โดยทั่วไปแล้วจะจัดขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 5-6 วัน   ดังนี้


จังหวัดชลบุรี:

16 - 17 เมษายน: งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ณ ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง

17 - 18 เมษายน: งานประเพณีแห่พญายม สงกรานต์บางพระ ณ ริมทะเลบางพระ อ.ศรีราชา

18 เมษายน: ประเพณีอุ้มสาวลงน้ำและสงกรานต์เกาะสีชัง ณ เกาะขามใหญ่ อ.เกาะสีชัง

18 เมษายน: ประเพณีวันไหลนาเกลือ ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์

19 เมษายน: งานประเพณีวันไหลพัทยา ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง), หาดพัทยา

19-20 เมษายน: งานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว ณ เกาะลอย อ.ศรีราชา

20 เมษายน: งานประเพณีวันไหลบางเสร่ ณ หาดบางเสร่ อ.สัตหีบ

20 เมษายน: งานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์

จังหวัดสมุทรปราการ:

19-21 เมษายน: งานวันไหลพระประแดง จัดขึ้นในพื้นที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

จังหวัดระยอง:

16 เมษายน: งานวันไหลสงกรานต์บ้านเพ ณ บ้านเพ อ.เมือง

16-17 เมษายน: วันไหลปลวกแดง อ.ปลวกแดง

28 เมษายน: งานวันไหลวัดปากน้ำ อ.เมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา:

21 เมษายน: วันไหลตลาดโรงสี บริเวณลานหน้าตลาดพระโรงสี อ.บางปะกง

จังหวัดกาญจนบุรี:

17 เมษายน: ประเพณียกธงสงกรานต์บ้านเบญพาด อ.พนมทวน

17 เมษายน: วันไหลเมืองกาญจน์ ท่าน้ำ โค้งประปา

19 เมษายน: งานสงกรานต์บ้านเลาขวัญ อ.เลาขวัญ
ภาพ TNN

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง