ม้วนเดียวจบ!! ตอบทุกข้อสงสัย กับ เราชนะ แจกเงิน 7,000 บาท

ม้วนเดียวจบ!! ตอบทุกข้อสงสัย กับ เราชนะ แจกเงิน 7,000 บาท
มติชน
1 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:21 )
30
ม้วนเดียวจบ!! ตอบทุกข้อสงสัย กับ เราชนะ แจกเงิน 7,000 บาท

หลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ระลอกใหม่ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เมื่อวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรับเงินจำนวน 3,500 บาท/คน ระยะเวลา 2 เดือน รวมจำนวน 7,000 บาท/คน

 

โดยแจกเงินผ่านแอพพ์เป๋าตังงวดแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ งวดละ 2,000 บาทในครั้งแรก จากนั้นครั้งละ 1,000 บาทในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์จนกว่าจะครบวงเงินนั้น

 

 

เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ทำถาม-ตอบ สำหรับประชาชน-ร้านค้าที่อาจมีข้อสงสัยในการรับเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Q : ประชาชนจะตรวจสอบรายชื่อการได้เข้าร่วมโครงการเราชนะจากช่องทางใด

A : www.เราชนะ.com คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนใหม่

Q : ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการได้รับสิทธิจากช่องทางใด

A : ตรวจสอบผ่านช่องทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น

Q : ประชาชนจะตรวจสอบรายชื่อการได้เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่

A : สำหรับประชาชนกลุ่มที่ 2 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
สำหรับประชาชนกลุ่มที่ 3 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

Q : การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือไม่

A : ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน แต่มีกำหนดปิดรับการลงทะเบียนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

Q : กรณีลงทะเบียนแล้วเว็บไซต์แจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนจะตรวจสอบได้อย่างไร แก้ไขได้อย่างไร

A: รอผลแจ้งผ่านช่องทาง SMS หรือสอบถามข้อมูลเบอร์ 02-111-1144

Q :  การใช้สิทธิสามารถใช้ได้ทุกจังหวัด ไม่มีการกำหนดจังหวัดที่ใช้งาน ใช่หรือไม่

A: สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดเงื่อนไข จังหวัดทะเบียนบ้าน;

Q : สิทธิเราชนะที่ได้รับต้องใช้ให้หมดเป็นสัปดาห์หรือไม่

A: ยอดเงินสิทธิที่ได้รับสามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้จนถึง 31 พฤษภาคม 2564

Q : ผู้ได้รับสิทธิสามารถตรวจสอบ หรือติดตามการรับ-จ่ายเงินโครงการเราชนะของตนเองได้จากช่องทางใดบ้าง

A: ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิที่ ตู้ ATM/สาขาของธนาคารกรุงไทย
กลุ่มผู้รับสิทธิผ่าน G-Wallet ตรวจสอบวงเงินบนแอป เป๋าตัง

Q :  เงินสิทธิเราชนะที่ได้รับ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้หรือไม่ อย่างไร

A : ไม่สามารถโอนหรือเติมเงินได้ สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า และ บริการที่ร้านค้าร่วมโครงการเราชนะเท่านั้น

Q : การลงทะเบียน บังคับ 1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 คน หรือไม่

A: เบอร์โทรศัพท์ 1 เบอร์สามารถลงทะเบียนได้ 1 คน (เลขบัตรประชาชน)

Q : การแจ้งเปลี่ยนมือถือภาคประชาชนหลังจากการเข้าร่วมโครงการไปแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร

A : เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

Q : กรณีหมายเลขโทรศัพท์มือถือเคยนำไปใช้งานลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันมาแล้ว บุคคลอื่นจะสามารถเอามาใช้ลงทะเบียนโครงการเราชนะได้หรือไม่

A : สามารถนำมาลงทะเบียนใหม่ได้ แต่เมื่อถึงขั้นตอนการยืนยันตัวตน จะต้องไปยืนยันตัวตน ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย

Q : สิทธิเราชนะของผู้ถือบัตรสวัสดิการ จะแยกออกจากสิทธิเดิมที่เคยได้รับหรือไม่

A : สิทธิเราชนะ เป็นวงเงินสิทธิที่แยกจาก วงเงินสิทธิเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ผู้ถือบัตรฯได้รับทุกเดือน

Q : เจ้าของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ สามารถได้รับสิทธิส่วนประชาชนหรือไม่

A : หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาของโครงการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้เหมือนประชาชนทั่วไป

Q :  มีการจำกัดยอดใช้จ่ายสิทธิเราชนะผ่านแอพพ์เป๋าตังต่อวันหรือไม่

A : สามารถใช้จ่ายได้ สูงสุดตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ

Q : ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องทำอย่างไร จึงจะได้รับสิทธิ เราชนะ

A : ได้รับสิทธิ อัตโนมัติ โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน รอรับเงินโอนสิทธิเข้าบัญชีรอบแรกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะได้รับการเติมเงินสิทธิ ทุกวันศุกร์ จนครบกำหนด

Q : มีกำหนดระยะเวลาในการกดยืนยันรับสิทธิผ่านแอพพ์เป๋าตังหรือไม่

A : ไม่เกินวันสิ้นสุดโครงการ (31 พ.ค. 2564)

Q : กรณีผู้ได้รับสิทธิไม่ประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งสละสิทธิ หรือแจ้งยกเลิกได้ช่องทางใด

A : โปรดรอประกาศจากโครงการฯอีกครั้ง ผ่านช่องทาง www.เราชนะ.com

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง