รีเซต

เร่งยกระดับมาตรฐาน "ผลไม้ไทย" นำร่องทุเรียน-ลำไย ส่งออกไปจีน

เร่งยกระดับมาตรฐาน "ผลไม้ไทย" นำร่องทุเรียน-ลำไย ส่งออกไปจีน
TNN ช่อง16
24 พฤศจิกายน 2565 ( 09:45 )
44
เร่งยกระดับมาตรฐาน "ผลไม้ไทย" นำร่องทุเรียน-ลำไย ส่งออกไปจีน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ยกระดับมาตรฐานผลไม้ไทยเพื่อการส่งออก "ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ" (Premium Thai Fruits) ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างจุดเด่นให้สามารถแข่งขันได้ และรักษาตลาดการส่งออกผลไม้ที่สำคัญในตลาดจีน 

โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน และกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน (สมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ตลอด supply chain" นำร่องในผลไม้ทุเรียน และลำไยส่งออกไปจีน

และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในประเทศจีน จะให้สามารถติดตามข้อมูลในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิตผลไม้ในสวนของเกษตรกร แหล่งที่มา การคัดบรรจุ การรับรองสุขอนามัยพืช และกระบวนการขนส่งโลจิสติกส์ ไปจนถึงด่านนำเข้าที่ประเทศจีน 

ทั้งนี้คาดว่า ในฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2566 จะสามารถส่งออกลำไยสดไปจีนได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 3 แสนตัน และทุเรียนสดปริมาณไม่น้อยกว่า 1 ล้านตัน

นอกจากนี้ ระบบการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเก็บข้อมูลทุกขั้นตอนการผลิต โดยอยู่ระหว่างการเจรจาทางเทคนิค เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์กับจีน จึงเชื่อมั่นได้ว่าการส่งออกผลไม้สดไทยไปตลาดจีน จะเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพมาจากสวนของเกษตรกรไทย และคัดบรรจุตามมาตรฐาน ได้รับความเชื่อถือในมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง