เชียงใหม่ สั่งปิดโรงแรมดัง 14 วัน แจ้งความเจ้าของ ให้ลูกค้าปาร์ตี้วันเกิด จ้างเด็กเอ็นฯ

เชียงใหม่ สั่งปิดโรงแรมดัง  14 วัน แจ้งความเจ้าของ ให้ลูกค้าปาร์ตี้วันเกิด จ้างเด็กเอ็นฯ
มติชน
23 สิงหาคม 2564 ( 23:27 )
13
เชียงใหม่ สั่งปิดโรงแรมดัง  14 วัน แจ้งความเจ้าของ ให้ลูกค้าปาร์ตี้วันเกิด จ้างเด็กเอ็นฯ

 

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2564 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวนหลายราย ในโรงแรม ดี ฮัท รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ที่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ หลังร่วมกันจัดงานวันเกิด ที่​ห้อง 124 โดยมีกลุ่มที่เป็นเพื่อนกัน 4 คน และเด็กเอ็นฯ (Entertain) 4 คน รวม 8 คน ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอสันทราย เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติออกคำสั่งที่ 125/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดโรงแรม ดี ฮัท รีสอร์ท เป็นเวลา 14 วัน พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้พนักงานของโรงแรมดี ฮัท รีสอร์ท ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคน หากผลเป็นลบให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน

 

สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้สังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทราย ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออก สถานที่ดังกล่าว และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยให้นายอำเภอสันทรายในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทราย กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2564

จากกรณีดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามใน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ทางอำเภอสันทราย จึงมอบหมายให้ปลัดอำเภอสันทราย ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง คือเจ้าของโรงแรม ดี ฮัท รีสอร์ท จำนวน 2 ข้อกล่าวหา คือ ไม่ตรวจสอบลงทะเบียนผู้เข้าพักใน CM-CHANA และไม่แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเมื่อมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าพักในโรงแรม และประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547

 

 

นอกจากนี้ ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย จำนวน 2 ข้อกล่าวหา คือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และเข้าจังหวัดเชียงใหม่โดยไม่บันทึกข้อมูลลงใน CM-CHANA และไม่แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเมื่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าพักในโรงแรม และแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีก 7 ราย จำนวน 1 ข้อหา คือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและร่วมกันจัดกิจกรรมสังสรรค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง