รีเซต

มนต์ขลัง 'สโตนทาวน์' เมืองมรดกโลกในแซนซิบาร์

มนต์ขลัง 'สโตนทาวน์' เมืองมรดกโลกในแซนซิบาร์
Xinhua
1 มีนาคม 2566 ( 19:46 )
75
มนต์ขลัง 'สโตนทาวน์' เมืองมรดกโลกในแซนซิบาร์

แซนซิบาร์, 1 มี.ค. (ซินหัว) -- เมืองโบราณ "สโตนทาวน์" ในเกาะแซนซิบาร์ของแทนซาเนีย เป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ทรงคุณค่าหลายแห่ง อาทิ อาสนวิหารคาทอลิก มัสยิด และป้อมโบราณ ซึ่งตั้งตระหง่านภายใต้ท้องฟ้าสีคราม รายล้อมด้วยน้ำทะเลใสสโตนทาวน์เคยเป็นเมืองหลวงของรัฐสุลต่านแซนซิบาร์ รวมทั้งเป็นเบ้าหลอมของวัฒนธรรมแอฟริกา เอเชีย และยุโรปอันหลากหลาย โดยเมืองโบราณเปี่ยมมนต์ขลังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี 2000

ข่าวที่เกี่ยวข้อง