รีเซต

งานเลี้ยง 'โต๊ะยาว' เก่าแก่ของชาวฮาหนีในยูนนาน

งานเลี้ยง 'โต๊ะยาว' เก่าแก่ของชาวฮาหนีในยูนนาน
Xinhua
20 พฤศจิกายน 2566 ( 20:11 )
46
งานเลี้ยง 'โต๊ะยาว' เก่าแก่ของชาวฮาหนีในยูนนาน

ลวี่ชุน, 20 พ.ย. (ซินหัว) -- ประมวลภาพบรรยากาศเทศกาลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ฮาหนี ซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอลวี่ชุน แคว้นปกครองตนเองหงเหอ กลุ่มชาติพันธ์ุฮาหนีและอี๋ มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเทศกาลนี้ประกอบด้วยการเดินขบวนพาเหรดและ "งานเลี้ยงอาหารโต๊ะยาว" ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ของกลุ่มชาติพันธุ์ฮาหนีในจีน เพื่อเฉลิมฉลองฤดูกาลเก็บเกี่ยวและอธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล(บันทึกภาพวันที่ 19 พ.ย. 2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง