ชาวบางละมุง พัทยา จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ชาวบางละมุง พัทยา จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
77ข่าวเด็ด
28 กรกฎาคม 2563 ( 16:28 )
72
ชาวบางละมุง พัทยา จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

นายอำเภอบางละมุง นำประชาชนชาวบางละมุงจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

เมื่อเวลา 19.00น. วันที่ 28 ก.ค. 63 ณ.บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวอาศิรวาทแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68  พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ข้าราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึง ภาคเอกชน  ภาคประชาชน ชมรมกลุ่มจิตอาสา ชมรมอาสาสมัค เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งภายในพิธียังได้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนร่วมพิธี ตามมาตรการป้องกันโรค

โดยนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ต่อด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 จนครบทุกหน่วยงาน จากนั้นนายอำเภอบางละมุง ประธานในพิธีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ก่อนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ร่วมขับร้องบทเพลง “สดุดีจอมราชา” พร้อมกล่าว “ทรงพระเจริญ” ก่อนจะจุดพลุถวายพระพรกว่า 50 ชุด

สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นั้น อำเภอบางละมุงจัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักสูงสุดของประเทศ โดยจัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดี เพื่อเป็นพลังของแผ่นดินและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง