รีเซต

ผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ LHSC ไฟเขียวอนุมัติแผนการลงทุนทรัพย์ใหม่ โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา

ผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ LHSC ไฟเขียวอนุมัติแผนการลงทุนทรัพย์ใหม่ โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา
TNN ช่อง16
7 มิถุนายน 2567 ( 13:05 )
27
ผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ LHSC ไฟเขียวอนุมัติแผนการลงทุนทรัพย์ใหม่ โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา

ผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ LHSC ไฟเขียวอนุมัติแผนการลงทุนทรัพย์ใหม่ โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา เสริมทัพความแข็งแกร่งตอกย้ำการเป็นกองทรัสต์กลุ่มศูนย์การค้าชั้นนำในประเทศไทย


 

บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ หรือ LHSC เผยข่าวดีว่า ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 100% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในการอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 5,700 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) และการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ LHSC โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 345 ล้านหน่วย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งนี้ 


โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพสูง ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่พัทยาเหนือ ซึ่งเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่สำคัญของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และโครงการมีจุดเด่นหลายด้านที่ทำให้เป็นที่นิยมของผู้มาใช้บริการและจับจ่ายใช้สอยในโครงการ โดยในไตรมาส 1 ปี 2567 โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา มีจำนวนคนเข้าศูนย์การค้าเฉลี่ยวันละเกือบสี่หมื่นคน ซึ่งมากกว่าช่วงปีก่อนสถานการณ์โควิด-19 และมีอัตราการเช่าพื้นที่สูงถึง 99%  โดยกองทรัสต์จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา มีระยะเวลาการเช่าประมาณ 24 ปี จาก บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ผู้พัฒนาและบริหารโครงการศูนย์การค้าและโรงแรมชั้นนำ ในเครือบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ในครั้งนี้จะเข้ามาช่วยเสริมความมั่นคงของกองทรัสต์ในระยะยาว โดยอายุเฉลี่ยคงเหลือถ่วงน้ำหนักของสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ (หรือ WALE) ที่เพิ่มขึ้นจาก 15.7 ปี เป็น 19.5 ปี


ปัจจุบัน กองทรัสต์ LHSC ลงทุนในสิทธิการเช่าของโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก และมีผลการดำเนินงานที่ดี ผ่านเกณฑ์ทั้งด้านคุณสมบัติ ผลการดำเนินงาน การกำกับดูแลการจัดการ จนได้รางวัลกองรีทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ‘Best REIT Performance Awards’ ในกลุ่มรางวัล Business Excellence จากงาน SET Awards 2023 จากผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในปี 2565 และในปี 2566 กองทรัสต์ LHSC จ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 0.935 บาทต่อหน่วย และ สำหรับงวด 2 เดือนแรกของ ปี 2567 ที่ 0.166 บาทต่อหน่วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ศักยภาพของทรัพย์สินปัจจุบันในการสร้างรายได้และผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา กองทรัสต์ LHSC ได้มีการยื่นไฟลิ่งเพิ่มทุน เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง