รีเซต

วันนี้วันอะไร วันกองทัพไทย ตรงกับวันที่ 18 มกราคม

วันนี้วันอะไร วันกองทัพไทย ตรงกับวันที่ 18 มกราคม
TNN ช่อง16
11 มกราคม 2565 ( 17:21 )
423
วันนี้วันอะไร วันกองทัพไทย ตรงกับวันที่ 18 มกราคม

รู้หรือไม่ วันกองทัพไทย หรือที่เรียกกันว่า วันพระนเรศวรมหาราช หรือ วันยุทธหัตถี ตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี  เป็นวันรำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาของพม่า


ความเป็นมาของวันกองทัพไทย


วันกองทัพไทย แต่เดิมตรงกับวันที่ 25 มกราคมของทุกปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ 18 มกราคมของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวันทั้งสองวันนี้ เนื่องจากเป็นการนับวันทางสุริยคติ ซึ่งคนปัจจุบันจะสามารถจำได้ง่ายมากกว่าและมีความเหมาะสมกว่า


พระนเรศวรมหาราช คือใคร


สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระนามเดิมว่า “พระนเรศ’ หรือ "พระองค์ดำ" เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตรีย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก มีพระเชษฐภคินีคือพระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถ หรือองค์ขาว โดยเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 และครองราชสมบัติ 15 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 สิริพระชนมพรรษา 49 พรรษา


ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ   : AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง