แผงขายหวย 80 บาทเป็นจริงได้ กองสลาก เปิดลงทะเบียนนำร่องกทม.-นนท์ ถึง 5 มี.ค.

แผงขายหวย 80 บาทเป็นจริงได้ กองสลาก เปิดลงทะเบียนนำร่องกทม.-นนท์ ถึง 5 มี.ค.
มติชน
1 มีนาคม 2564 ( 07:45 )
52
แผงขายหวย 80 บาทเป็นจริงได้ กองสลาก เปิดลงทะเบียนนำร่องกทม.-นนท์ ถึง 5 มี.ค.

วันที่ 1 มีนาคม กองสลากเปิดแล้วรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลใบละ 80 บาท นำร่องในเขตกรุงเทพฯ-นนทบุรี

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไป (ผู้ค้ารายเดิม) ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจีแอลโอ ออฟฟิเซียล เซลเลอร์ส จำหน่ายสลากฯ ใบละ 80 บาท เพื่อเป็นทางเลือกในการขายลอตเตอรี่ตามราคาที่กฎหมายกำหนด เพื่อแก้ปัญหาขายลอตเตอรี่เกินราคา โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 มีนาคมนี้ และประกาศผลคัดเลือกตัวแทนภายในเดือนพฤษภาคม 2564

 

ข่าวแจ้งว่า จะนำร่องเปิดรับสมัครในกรุงเทพฯ และนนทบุรีก่อน โดยกรุงเทพฯจะเปิดรับสมัคร 50 จุด เขตละ 1 จุด และนนทบุรี 6 จุด อำเภอละ 1 จุด เมื่อสมัครเข้าร่วมและผ่านการคัดเลือกเป็นเครือข่ายแล้ว จะได้รับลอตเตอรี่จากสำนักงานสลากฯไปขายเพิ่มจากงวดละ 5 เล่ม เป็น 25 เล่ม แต่ต้องห้ามนำไปขายต่อ หรือขายเกิน 80 บาท และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากดำเนินการได้ผลดี สำนักงานสลากฯ จะพิจารณาขยายเครือข่ายลอตเตอรี่ 80 บาทไปยังจังหวัดอื่นต่อไป

 

ข่าวแจ้งว่า สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ประเภทบุคคลทั่วไปที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว ต้องมีจุดจำหน่ายที่ตั้งชัดเจน ห้ามเดินเร่ขาย ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน My GLO เพื่อแจ้งข้อมูลจุดจำหน่าย วัน เวลา และข้อมูลการซื้อขาย พร้อมกับเสนอวิธีการจำหน่ายสลากฯ 80 บาท รวมถึงเสนอแนวทางป้องกันไม่ให้มีการซื้อไปขายต่อ หรือขายเหมาออกไป และต้องมีกล้องวงจรปิดบริเวณจุดหน่ายสลาก เพื่อบันทึกการซื้อ-ขายสลากเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่มีการตรวจสอบ หรือร้องเรียน

 

ข่าวแจ้งว่า นอกจากนี้ ยังกำหนดว่าต้องจำหน่ายสลากด้วยวิธีขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น ห้ามขายส่งให้กับผู้ที่จะนำไปจำหน่ายต่อไปอีกทอดหนึ่ง รวมถึงต้องเป็นคนจำหน่ายเอง แต่ถ้ามีลูกน้องต้องระบุรายชื่อและแจ้งให้สำนักงานสลากฯ รับทราบ อีกทั้งต้องแต่งกายตามที่กำหนดไว้ รวมถึงต้องขายเฉพาะสลากที่สำนักงานสลากฯ จัดสรรให้เท่านั้น ห้ามรับสลากจากที่อื่นมาขายเพิ่มเติม ที่สำคัญจะต้องวางหลักประกัน 10% ของมูลค่าราคาสลากที่ได้รับ หากผิดสัญญาจะถูกยึดเงินประกัน

 

ข่าวแจ้งว่า สำหรับวิธีการคัดเลือกเครือข่ายจะนำข้อมูลของตัวแทนมาตรวจสอบว่าตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดหรือไม่ หากมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเกินกว่าที่ต้องการ สำนักงานสลากฯ จะใช้วิธีเลือกแบบการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม รวมถึงจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจุดจำหน่ายจริงของผู้สมัคร หากพบว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จจะยกเลิกทันที ถ้าผ่านตรวจสอบแล้วจะต้องเข้าอบรมการเป็นเครือข่าย โดยสิ่งที่เครือข่ายจะได้รับ นอกจากได้สลากเพิ่มเป็นงวดละ 25 เล่มไปจำหน่ายแล้ว ยังได้ตราสัญลักษณ์ “จีแอลโอ ออฟฟิเซียล เซลเลอร์ส” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายเครือข่ายด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง