TrueID

การบินพลเรือนจีนร่วม 'ลดปล่อยมลพิษ-ประหยัดพลังงาน' คืบหน้า

การบินพลเรือนจีนร่วม 'ลดปล่อยมลพิษ-ประหยัดพลังงาน' คืบหน้า
Xinhua Thai
13 พฤศจิกายน 2564 ( 20:39 )
24
การบินพลเรือนจีนร่วม 'ลดปล่อยมลพิษ-ประหยัดพลังงาน' คืบหน้า

ปักกิ่ง, 12 พ.ย. (ซินหัว) -- สำนักบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (CAAC) ระบุว่าอุตสาหกรรมการบินพลเรือนของจีนบรรลุความก้าวหน้าที่สำคัญ ด้านการประหยัดพลังงานและการลดการปล่อยมลพิษ

 

หน่วยงานการบินพลเรือนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมใช้มาตรการหลากหลายเพื่อบรรลุความก้าวหน้าดังกล่าว อาทิ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงการจัดการการดำเนินงาน และปรับใช้เทคโนโลยีใหม่

 

สำนักบริหารฯ ระบุว่าอุตสาหกรรมการบินพลเรือนของจีนใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 30 หากเทียบกับปี 2000 ส่งผลให้การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 360 ล้านตัน เมื่อนับถึงตอนสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020)

 

ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 16 ของยานพาหนะในสนามบินขับเคลื่อนด้วยพลังงานใหม่ ส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อปีจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในสนามบินทั่วประเทศสูงเกิน 20 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

 

ทั้งนี้ จีนกำลังเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านสู่โครงสร้างการใช้พลังงานสะอาดและคาร์บอนต่ำ เพื่อบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึงจุดสูงสุดก่อนปี 2030 และบรรลุการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ก่อนปี 2060

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) เป็นนโยบายสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการบินพลเรือนของจีนในการยกระดับจากการอนุรักษ์พลังงานและการลดการปล่อยมลพิษสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ ซึ่งประกอบด้วยการทำงานและการจัดการที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น พลังงานคาร์บอนต่ำ และการปล่อยมลพิษที่สะอาดกว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง