รีเซต

ขนส่งทางบก กำชับตรวจความพร้อมรถ-คนขับ เสริมรถให้เพียงพอไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง

ขนส่งทางบก กำชับตรวจความพร้อมรถ-คนขับ เสริมรถให้เพียงพอไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง
TNN ช่อง16
17 เมษายน 2565 ( 11:54 )
106
ขนส่งทางบก กำชับตรวจความพร้อมรถ-คนขับ เสริมรถให้เพียงพอไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง

วันนี้(17 เม.ย.65) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ 2565 เป็นช่วงที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนา กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมทุกมาตรการ เพื่อ “รับคนกลับจากบ้าน” กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยมีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอด จุดตรวจ Checking Point และ Rest Area รวม 205 จุด ทั่วประเทศ 


โดยผลการดำเนินการสะสม 6 วัน (11-16 เม.ย. 2565) ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ และคนขับรถแล้ว 62,467 คัน/คน พบข้อบกพร่อง สะสมจำนวน 26 คัน เฉพาะวันนี้ (17 เม.ย. 2565) พบรถบกพร่อง 1 คัน เนื่องจาก GPS ไม่พร้อมใช้งาน สั่งเปลี่ยนรถทันที ส่วนการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 62,467 ราย มีความพร้อมในการให้บริการทุกราย ไม่พบพนักงานขับรถที่มีชั่วโมงการขับรถเกินกฎหมายกำหนด ในส่วนผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ด้วยระบบ GPS Tracking ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS สะสม 6 วัน จำนวน 368,937 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด จำนวน 580 คัน ผลตรวจสอบการใช้ความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุก ด้วยกล้องเลเซอร์ บนถนนสายหลักและสายรองที่มุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 10,662 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 84 คัน กรมการขนส่งทางบกจะประสานผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับการใช้ความเร็ว ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะแล้ว ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จำนวน 154 เรื่อง พบปัญหาไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถมากที่สุด รองลงมา คือ ขับรถประมาท น่าหวาดเสียว และแสดงกิริยาวาจาหรือแต่งกายไม่สุภาพ กรมการขนส่งทางบกจะเร่งติดตามผู้กระทำผิดมาสอบสวนและดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไป พบรถโดยสารสาธารณะเอาเปรียบหรือให้บริการไม่ปลอดภัย แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง


นอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ประสานผู้ประกอบการขนส่งจัดเตรียมรถโดยสารและรถเสริมให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง รถโดยสารรวมถึงรถเสริมที่ให้บริการในเส้นทางทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะพนักงานขับรถต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่มีสารเสพติดและระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตามประเภท รูดบัตรยืนยันตัวตนในระบบ GPS ก่อนขับขี่ และใช้ความเร็วเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เส้นทางไกลขับติดต่อกันไม่เกิน  4 ชั่วโมง ต้องพักอย่างน้อย 30 นาที และขับต่อได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนใช้บริการ มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดภายในรถทั้งก่อนและหลังการให้บริการด้วยแอลกอฮอล์หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อ มีการระบายอากาศภายในตัวรถ งดให้บริการอาหารบนรถระหว่างการเดินทาง เว้นระยะห่างทางสังคม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ก่อนการเดินทางให้แนะนำผู้โดยสารลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมีความมั่นใจ เดินทางถึงที่หมายปลอดภัย และปราศจากเชื้อไวรัส COVID-19 


ที่มา :กรมการขนส่งทางบก

ภาพ :  กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมการขนส่งทางบกยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง