รีเซต

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน มีสาเหตุอะไรบ้าง ต้องยื่นอุทธรณ์ ยังไง

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน มีสาเหตุอะไรบ้าง ต้องยื่นอุทธรณ์ ยังไง
Ingonn
7 มกราคม 2566 ( 16:10 )
52.5K
1
ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน มีสาเหตุอะไรบ้าง ต้องยื่นอุทธรณ์ ยังไง

เช็คสถานะการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน สามารถยื่นอุทธรณ์ แก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ โดยเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือหน่วยงานรับลงทะเบียน และสามารถประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แล้ววันนี้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th 

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน - ไม่ผ่าน ทางกระทรวงการคลัง ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.66 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและมีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านจะมีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้อีก เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลแล้ว 

 

ผู้ “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เป็นผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นใดตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ แก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างไรบ้าง <<< คลิก

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน มีสาเหตุอะไรบ้าง

ตัวอย่าง ผลการพิจารณาคุณสมบัติปรากฏว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 กำหนด ดังนี้

 1. คุณสมบัติเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์
  ไม่ผ่านเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจาก ณ วันที่ xxx ผู้ลงทะเบียนหรือบุคคลในครอบครัวมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการกำหนด เช่น
  • ผู้ลงทะเบียน มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรเลขที่เอกสารสิทธิ์ xx หมู่ที่ xx ตำบล xx อำเภอ xx จังหวัด xx เนื้อที่ xx ตรว.
  • ไม่พบว่าผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมประมง, กรมปศุสัตว์, กรมหม่อนไหม, สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย,การยางแห่งประเทศไทย, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
  • ผู้ลงทะเบียนไม่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือ มีหนังสือดังกล่าวสำหรับเพื่อการเกษตร เลขที่เอกสารสิทธิ์ xx อำเภอ xx จังหวัด xx เนื้อที่ xx ตรว.

 2. คุณสมบัติเกณฑ์หนี้สิน
  • ไม่ผ่านเกณฑ์หนี้สินเนื่องจาก ณ วันที่ xx xx xx ผู้ลงทะเบียนหรือบุคคลมีวงเงินกู้เกินกว่าที่โครงการกำหนด
  • ผู้ลงทะเบียน มีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมกันเกิน 1.5 ล้านบาท

 

เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติทางเว็บไซต์แล้วพบว่า เป็นผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นใดตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ผ่านเว็บไซต์ และ หน่วยงานรับลงทะเบียน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้โดยตรง

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง