รีเซต

เจาะลึก 7 รางวัลด้านความยั่งยืนที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับจากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2019

เจาะลึก 7 รางวัลด้านความยั่งยืนที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับจากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2019
TrueID
27 พฤษภาคม 2563 ( 12:00 )
244
เจาะลึก 7 รางวัลด้านความยั่งยืนที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับจากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2019

 

เครือเจริญโภคภัณฑ์คว้า 7 รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับเอเชีย จากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2019 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

 

นายสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น จากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 รางวัล และหนึ่งในนั้นเป็นสุดยอดแห่งความภูมิใจ คือ รางวัล The prestigious award for Asia’s Report of the Year ซึ่งถือเป็นการเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษแก่องค์กรที่จัดทำรายงานความยั่งยืนที่ดีที่สุดในปีนี้  

 

 

โดยรายงานความยั่งยืนประจำปีของเครือฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้งของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในครือฯ และที่สำคัญในรายงานได้แสดงให้ถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม มีการนำเสนอกรณีศึกษา หรือ Case Study ให้เห็นชัดเจน รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทั้งด้านบวกและลบ และยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นผลให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัลสูงสุดจากเวทีนี้ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่นประเภทต่าง ๆ อีก 6 รางวัล ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน และจริงจังในการดำเนินงานอย่างที่สุด

 

สำหรับอีก 6 รางวัลรายงานความยั่งยืนที่บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับจากเวทีนี้ ประกอบด้วย ระดับเหรียญทอง 2 รางวัลคือ รางวัล Asia's Best Sustainability Report (Design) มอบให้แก่องค์กรที่ออกแบบรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม 2.รางวัล Asia's Best Environmental Reporting มอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม  

 

ระดับเหรียญเงิน 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัล Asia's Best Sustainability Report (Stand-alone) มอบให้แก่องค์กรที่จัดทำรายงานความยั่งยืนแบบเล่มเดี่ยวที่ยอดเยี่ยม 2.รางวัล Asia's Best Stakeholder Reporting มอบให้แก่องค์กรที่รายงานการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียยอดเยี่ยม 3.รางวัล Asia's Best Supply Chain Reporting มอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านห่วงโซ่อุปทานยอดเยี่ยม ส่วนอีก 1 รางวัล เป็นระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ รางวัล Asia's Best SDG Reporting ที่มอบให้แก่องค์กรที่จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีที่สุด

 

 

นอกเหนือจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนมากถึง 7 รางวัลในปีนี้ ยังมีบริษัทในเครือฯ ที่ได้รับรางวัลอีกด้วย ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลรวม 3 รางวัล โดยเป็นรางวัลระดับเหรียญทองถึง 2 รางวัล คือ Asia's Best Supply Chain Reporting ที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านห่วงโซ่อุปทานยอดเยี่ยม และ Asia's Best Community Reporting ที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานกิจกรรมชุมชนและสังคมยอดเยี่ยม และได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินอีก 1 รางวัล คือ  Asia's Best Environmental Reporting ที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

 

ขณะที่ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับ 1 รางวัล คือ รางวัล Asia’s Best Sustainability Report (First Time) ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่จัดทำรายงานด้านความยั่งยืนเป็นครั้งแรกและแสดงให้เห็นถึงการรายงานที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญได้อย่างรอบด้าน

 

Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) เป็นอีกหนึ่งเวทีด้านความยั่งยืนระดับโลกของภูมิภาคเอเชีย จัดโดยองค์กร CSRWorks International Pte Ltd และ The British High Commissioner โดยในปีนี้มีรายงานความยั่งยืนจากบริษัทชั้นนำจากภูมิภาคเอเชียส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 461 รายการ ในการมอบรางวัลฯแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ 19 รางวัล แต่ละรางวัลแยกเป็น 3 ระดับ หรือ ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง และอีก1 รางวัลเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติยอดเยี่ยมประจำปีซึ่งจะมอบให้เพียง 1 องค์กรที่ดีที่สุด ในซึ่งในปีนี้เป็นบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จากประเทศไทย 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง