รีเซต

พาณิชย์ แนะผู้ประกอบการไทย ปรับตัวรับเทรนด์ยุคดิจิทัล

พาณิชย์ แนะผู้ประกอบการไทย ปรับตัวรับเทรนด์ยุคดิจิทัล
TNN ช่อง16
19 สิงหาคม 2565 ( 09:57 )
32
พาณิชย์ แนะผู้ประกอบการไทย ปรับตัวรับเทรนด์ยุคดิจิทัล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือนายสินิตย์ เลิศไกร กล่าวในการเปิดงานสัมมนา “ดิจิทัลเทรด: การค้ายุคใหม่ ไทย-สิงคโปร์” ว่า ในยุคหลังโควิด-19 แนวโน้มมุ่งสู่การค้าแบบดิจิทัลมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมพร้อมและรับทราบถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลของไทย และทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดยทางพาณิชย์ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกการค้าดิจิทัล ด้วยการผลักดันการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการประชาชนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น การจดทะเบียนธุรกิจ การให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าออนไลน์ และเสริมสร้างทักษะการค้ายุคใหม่ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ไทยตามทันกระแสในการเข้าสู่ยุคการค้าดิจิทัลร่วมกับอาเซียนและประชาคมโลก

ทางฝั่งของนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันหลายประเทศแสดงความสนใจร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกับไทย โดยเฉพาะสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และมีการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และเป็นความตกลงทางการค้าในรูปแบบใหม่กับหลายประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

ทั้งนี้การค้าออนไลน์หรือการค้าดิจิทัลที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการจัดทำความตกลงการค้าเสรีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ความตกลง RCEP ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับล่าสุดของไทย นอกจากนี้ อาเซียนได้มีการจัดทำความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ โดยมีแผนจะจัดทำกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลร่วมกันในอาเซียน 

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง