รีเซต

เช็กปฏิทินวันหยุด เดือนมิถุนายน 2565 มีวันอะไรบ้าง

เช็กปฏิทินวันหยุด เดือนมิถุนายน 2565 มีวันอะไรบ้าง
TNN ช่อง16
24 พฤษภาคม 2565 ( 10:43 )
1.2K
เช็กปฏิทินวันหยุด เดือนมิถุนายน 2565 มีวันอะไรบ้าง

มิถุนายน 2565  คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศให้มีวันหยุดราชการ รวมทั้งสถาบันการเงินได้มีประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปีเช่นกัน

เดือนมิถุนายน

3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำหรับวันหยุดในเดือนอื่นๆ มีดังนี้ 

เดือนกรกฎาคม

- 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา

- 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 

- 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา

- 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

- 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 

เดือนสิงหาคม

- 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

เดือนตุลาคม

- 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

- 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 

- 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช

- 24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

เดือนธันวาคม

- 5 ธันวาคม 2565 วันพ่อแห่งชาติ

- 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ

- 12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

- 30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 

- 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี


ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง