รีเซต

กรมทางหลวง ทุ่มกว่าพันล้าน อัพเกรดถนน หนุนเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย-เชื่อมตะวันตก เปิดใช้สิ้นปีนี้

กรมทางหลวง ทุ่มกว่าพันล้าน อัพเกรดถนน หนุนเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย-เชื่อมตะวันตก เปิดใช้สิ้นปีนี้
ข่าวสด
8 มีนาคม 2564 ( 16:18 )
58
กรมทางหลวง ทุ่มกว่าพันล้าน อัพเกรดถนน หนุนเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย-เชื่อมตะวันตก เปิดใช้สิ้นปีนี้

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 206 สาย อ.พิมาย-บ.หินดาด วงเงินลงทุน 1,193 ล้านบาท ระยะทาง 28.74 กิโลเมตร ในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สนับสนุนการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เนื่องจากปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 206 มีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวไปอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากด้านตะวันออกของนครราชสีมาไปยังจ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ และเชื่อมไปทางด้านตะวันตก คือ จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม ไปยังจังหวัดอื่นๆ

 

กรมทางหลวงจึงขยายทางหลวงโดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร 5 ช่องจราจร และ 6 ช่องจราจรในย่านชุมชนหนาแน่น รวมทั้งสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง 7 แห่ง และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 80% คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2564 นี้

 

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง กระจายความเจริญและการพัฒนาสู่ภูมิภาค รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของ จ.นครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง