รีเซต

เปิดคุณสมบัติข้อสำคัญ! ก่อนนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษเดินทางเข้าไทย

เปิดคุณสมบัติข้อสำคัญ! ก่อนนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษเดินทางเข้าไทย
TNN ช่อง16
3 ตุลาคม 2563 ( 13:43 )
1.4K
เปิดคุณสมบัติข้อสำคัญ! ก่อนนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษเดินทางเข้าไทย

วันนี้ (3ต.ค.63) ภายหลังจากรัฐบาลไทยอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถยื่นขอ Special Tourist Visa หรือ STV  สำหรับอยู่ในประเทศไทยได้ 90 วัน และขยายเวลาพำนักได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 90 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564  นั้น

ล่าสุด นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่า กระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกให้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตรวจลงตราประเภท Special Tourist Visa หรือ STV  อย่างรัดกุมในทุกขั้นตอน ตลอดจนขอให้ สถานเอกอักคราชทูต และสถานกงศุลใหญ่ ทั่วโลกชี้แจงประชาสัมพันธ์แนวทางในการขอรับการตรวจลงตรา STV ออกสู่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้กว้างขวางที่สุด 

นายณัฐภาณุ  ยังเปิดเผยว่า คุณสมบัติสำคัญข้อแรกของผู้ขอรับการตรวจลงตรา STV จะต้องเป็นชาวต่างชาติจากพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่ำจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามข้อมูลการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารสุขสำหรับการผ่อนคลายผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  โดยการยื่นคำร้องขอวีซ่าดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่

ส่วนที่ 1 คือการยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองการเข้าราชอาณาจักร หรือ COE  โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน และประกันสุขภาพ กรณีโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ส่วนที่ 2 คือการขอวีซ่า STV ซึ่งจะต้องมีหลักฐานมาแสดงดังต่อไปนี้  คือ 1 หลักฐานการชำระค่าเงิน  ไม่น้อยกว่า 14 วัน   2.  หลักฐานการชำระค่าที่พักเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาพำนักในไทย หรือ หลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ การซื้อ หรือเช่าซื้อคอนโดมิเนียมหรือที่พักอาศัย และ  3. กรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทย กรณีผู้ป่วยใน 400,000 บาท  หรือ ผู้ป่วยนอก 40,000 บาท และ 4 ประกันสุขภาพ กรณีโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ในวันเดินทางเข้าราชอาณาจักร ผู้มีวีซ่า STV จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ COVID-Free อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และใบรับรองแพทย์ fit to fly/travel ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทยอยู่แล้วด้วย

รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ  ย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่พิจารณาการตรวจลงตราแก่ชาวต่างชาติ จะดำเนินการตรวจลงตรา STV อย่างเข้มงวดและรัดกุมในทุกขั้นตอน 

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE


ข่าวที่เกี่ยวข้อง