"หมอนคร" ขอโทษประชาชน จัดหาวัคซีนโควิดไม่เพียงพอต่อสถานการณ์

"หมอนคร" ขอโทษประชาชน จัดหาวัคซีนโควิดไม่เพียงพอต่อสถานการณ์
TNN ช่อง16
21 กรกฎาคม 2564 ( 15:46 )
19
"หมอนคร" ขอโทษประชาชน จัดหาวัคซีนโควิดไม่เพียงพอต่อสถานการณ์

วันนี้ (21 ก.ค.64) นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระบุว่า พยายามติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2563 ที่พยายามหาช่องทางการสั่งจองซื้อวัคซีนล่วงหน้า ถึงแม้ว่าในช่วงนั้นจะอยู่ในขั้นตอนของการวิจัย โดยได้กราบขออภัยประชาชนทุกคนอย่างยิ่ง ที่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติ แม้จะพยายามเต็มที่แล้วในการจัดหาวัคซีน แต่อาจจะได้ในจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ที่ขณะนี้ เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่งการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเรื่องที่ไม่เคยประสบพบเจอกันมาก่อน รวมทั้งสถานการณ์การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส เป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า ทำให้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รวดเร็วและรุนแรงมากกว่าปีที่แล้ว ทำให้การจัดหาวัคซีนไม่ทันต่อสถานการณ์ 

สำหรับแนวทางการจัดหาวัคซีนโควิดปี 2565 หลักๆ สำคัญ คือ เร่งรัดจัดหาวัคซีน โดยมีการพิจารณาเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนในเรื่องของวัคซีนรุ่นที่ 2 ที่จะสามารถครอบคลุมไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ โดยให้มีเป้าหมายในการส่งมอบภายในไตรมาส 1 ของปี 2565  จำเป็นที่จะต้องมีการจองวัคซีนล่วงหน้า 

ส่วนเรื่องโครงการโคแวกซ์ (COVAX) นพ.นคร ระบุว่า ไทยยังคงอยู่ในโครงการโคแวกซ์ แต่ยังไม่มีการลงนามในการทำความร่วมมือการจัดหาวัคซีนร่วมกันผ่านโครงการ โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้มีการเตรียมการเริ่มเจรจา และได้ส่งข้อความประสานงานไปที่หน่วยงานที่ชื่อว่า "กาวี" นั่นคือ องค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน หนึ่งในหน่วยงานของโครงการโคแวกซ์ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ในการขอเจรจาร่วมกับโครงการโคแวกซ์

โดยมีเป้าหมายในการได้รับวัคซีนในปีหน้าเพิ่มเติมจากการที่ไทยเจรจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีน หากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก็จะทำเรื่องให้คณะทำงาน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป รวมถึงแนวทางอื่นๆ เช่น การทำความร่วมมือกับต่างประเทศในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนด้วยแพลตฟอร์มอื่นๆ การวิจัยพัฒนาวัคซีนครบวงจร

ทั้งนี้ ในแต่ละครั้งของการเสนอจัดหาวัคซีนใดๆ ก็ตาม เมื่อได้ข้อมูลการเจรจาจากผู้ผลิตวัคซีนแล้ว ข้อมูลชุดนี้จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะทำงานและคณะกรรมการจัดหาวัคซีน ที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เพื่อให้เกิดการตัดสินใจในเชิงของการบริหาร เนื่องจากไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เพียงคนใดคนหนึ่ง ต้องใช้วิธีการปรึกษาหารือทั้งจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่รับผิดชอบในรูปแบบคณะกรรมการ  

อย่างไรก็ตาม แม้กรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาวัคซีน แต่การตัดสินใจก็จะต้องนำเข้าสู่การประชุมคณะทำงานในแต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง เพื่อผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากเกี่ยข้องกับงบประมาณและสัญญาที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถตัดสินใจได้เพียงลำพัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง