นายกอบจ.ลำปางเร่งช่วยภัยแล้ง ควักเงินส่วนตัวซื้อท่อซีเมนต์ ด้าน สจ.นำรถแบคโฮขุดหาแหล่งน้ำ

นายกอบจ.ลำปางเร่งช่วยภัยแล้ง ควักเงินส่วนตัวซื้อท่อซีเมนต์ ด้าน สจ.นำรถแบคโฮขุดหาแหล่งน้ำ
77ข่าวเด็ด
24 เมษายน 2563 ( 11:23 )
16
นายกอบจ.ลำปางเร่งช่วยภัยแล้ง ควักเงินส่วนตัวซื้อท่อซีเมนต์ ด้าน สจ.นำรถแบคโฮขุดหาแหล่งน้ำ

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่บริเวณลำห้วยแม่ตีบ บ้านทาน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง หลังได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจาก นายธรรมการ ชุมศรี สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แม่เมาะ เขต 2 เนื่องจากชาวบ้านประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำในการอุปโภคบริโภค ในเบื้องต้นนายกอบจ.ลำปางมอบเงินส่วนตัวจัดซื้อท่อซีเมนต์ช่วยกักเก็บน้ำ ขณะที่นายธรรมการได้นำรถแบคโฮขุดหาน้ำ โดยมีชาวบ้านที่มาเฝ้าดูและให้กำลังใจในการทำงาน ช่วยกันนำท่อซีเมนต์วางรอบบริเวณแหล่งน้ำ และต่อท่อให้ชาวบ้านนำไปอุปโภค-บริโภคต่อไป

นางสุพรรณี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อดูสภาพพื้นที่และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน พบว่าชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีน้ำในการบริโภค อันเนื่องมาจากเกิดภาวะฝนแล้งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา นอกจากซื้อท่อซีเมนต์ช่วยในเบื้องต้นแล้ว แนวทางแก้ปัญหาต่อจากนี้คือเร่งซ่อมประปาเพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้น้ำบาดาลได้ จากนั้นจะดำเนินการสร้างแกนดินเหนียวตามที่นายธรรมการเสนอ

อย่างไรก็ตาม นอกจากภัยแล้งในพื้นที่บ้านทาน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ แล้ว ยังมีอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดประสบกับปัญหาเช่นเดียวกัน อบจ.ลำปางไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านจึงได้มีการประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยจะนำเงินงบประมาณที่สำนักงบจัดสรรให้อบจ.เป็นงบดำเนินงาน แต่เนื่องจาก โรคระบาดโควิด 19 ทำให้อบจ.ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนในจังหวัดลำปางอย่างเร่งด่วน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง