รีเซต

แล้งจัดในรอบ15ปี! 'แม่น้ำอิง' จ.พะเยา ดินแตกระแหงเป็นแผ่น

แล้งจัดในรอบ15ปี! 'แม่น้ำอิง' จ.พะเยา ดินแตกระแหงเป็นแผ่น
มติชน
9 เมษายน 2563 ( 12:12 )
136
แล้งจัดในรอบ15ปี! 'แม่น้ำอิง' จ.พะเยา ดินแตกระแหงเป็นแผ่น

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบล(ทต.) เวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบทำให้น้ำในแม่น้ำอิง ซึ่งเป็นสายน้ำหลักของ อ.จุน ที่ไหลผ่านพื้นที่ ต.ลอ โดยเฉพาะมีเขื่อนยางด้านท้ายหมู่บ้านศรีเมืองชุม หมู่ 6 ซึ่งขณะนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด โควิด -19 ราชการประกาศห้ามเข้า-ออก ทำให้หมู่บ้านศรีเมืองชุมต้องประสบภัยแล้งซ้ำอีกรอบ ซึ่งสภาพน้ำในแม่น้ำอิงที่แห้งแล้งอย่างหนักในปีนี้ ถือว่าแล้งหนักสุดในรอบ 15 ปี จนลงไปเดินได้สบายๆ ดินแตกระแหงเป็นแผ่นๆ กระชังปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงก็ได้รับความเสียหายเพราะไม่มีน้ำเลี้ยงปลา ยาวไปจนถึงด้านหลังวัดศรีปิงเมือง หรือ วัดบ้านลอ

 

 

นายก ทต.เวียงลอ กล่าวต่อว่า ด้วยความจำเป็นเร่งด่วนขณะนี้จะต้องเร่งหาน้ำมาให้ประชาชนตั้งแต่บ้านศรีเมืองชุม ถึงบ้านลอ ได้มีน้ำใช้ประทังไปจนกว่าจะผ่านพ้นฤดูแล้งนี้ให้ได้ ทาง ทต.เวียงลอ จึงได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อขออนุญาตทำการขุดลอกร่องน้ำเล็กๆ ในแม่น้ำอิง เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำและส่งเข้าเลี้ยงให้ประชาชนในหมู่บ้านศรีเมืองชุม จนถึงวัดบ้านลอ ได้มีน้ำใช้บรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน โดยการขุดร่องน้ำจะทำเป็นระยะๆ ให้ชาวบ้านสามารถสูบน้ำขึ้นใช้ได้ก่อน สำหรับระยะยาวคงต้องขอให้ราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงมาทำแผนการขุดลอกแม่น้ำอิงทั้งระบบต่อไป เพื่อให้มีพื้นที่เก็บกักน้ำได้มากขึ้นต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง