TrueID

คมนาคม ทุ่ม 490 ล้าน ทำถนนโครงการหลวงเลอตอ ยกระดับชีวิตชาวไทยภูเขา ขนส่งสินค้าเกษตร

คมนาคม ทุ่ม 490 ล้าน ทำถนนโครงการหลวงเลอตอ ยกระดับชีวิตชาวไทยภูเขา ขนส่งสินค้าเกษตร
ข่าวสด
29 พฤศจิกายน 2564 ( 14:50 )
28
คมนาคม ทุ่ม 490 ล้าน ทำถนนโครงการหลวงเลอตอ ยกระดับชีวิตชาวไทยภูเขา ขนส่งสินค้าเกษตร

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. จัดสรรงบประมาณ 490 ล้านบาท ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก, อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระยะทางรวม กว่า 74 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในด้านการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรทุกฤดูกาลให้แก่ชาวไทยภูเขา และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนงานโครงการหลวง

 

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการเดินทางของประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากถนนมีลักษณะเป็นดินโคลนทำให้การคมนาคมเกิดความล่าช้าโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างอำเภอมากถึง 3-5 ชั่วโมง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา โครงการหลวงเลอตอ ทช. จึงดำเนินโครงการก่อสร้างทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอฯ

 

 

โดยมีรูปแบบการปรับปรุงเส้นทางตามมาตรฐานถนนหลวงภูเขา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่ริมทางเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด ซึ่งแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้านป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (แม่สอด-แม่สะเรียง) (กม.ที่ 36+900) สิ้นสุดโครงการที่บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ระยะทาง 44.584 กิโลเมตร

 

เส้นทางนี้อยู่ห่างจาก อ.แม่ระมาด ประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนธ.ค. 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 246 ล้านบาท

 

 

สำหรับตอนที่ 2 จุดเริ่มต้น กม.ที่ 44+602 ที่บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 บ้านแม่ตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 74+032 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099 (กม.ที่ 75+000) ที่บ้านใหม่ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 29 กิโลเมตร เส้นทางนี้เข้าจาก ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จากเดิมใช้ระยะเวลาเดินทางกว่า 3 ชั่วโมง หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้เวลาเดินทาง 1.5 ชั่วโมง ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 80% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนก.พ. 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 244.490 ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง