'นายกฯ' เห็นชอบ ให้ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 80 คน

'นายกฯ' เห็นชอบ ให้ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 80 คน
มติชน
20 ตุลาคม 2563 ( 14:35 )
50
'นายกฯ' เห็นชอบ ให้ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 80 คน

‘นายกฯ’ เห็นชอบ ให้ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 80 คน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รายงานความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ และการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีหลายประเด็น ทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความจำเป็นของประเทศ การพิจารณาโครงการสำคัญๆ ของปี 2565 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เงื่อนไขการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ และการทำรายงานสรุปการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ โดยนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการ ได้เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการทั้ง 6 คณะ ทั้งหมด 80 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง