รีเซต

ประชุมซักซ้อมแผนป้องกันไวรัสโควิด-19 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายภาคเรียนที่ 1

ประชุมซักซ้อมแผนป้องกันไวรัสโควิด-19 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายภาคเรียนที่ 1
77ข่าวเด็ด
27 มิถุนายน 2563 ( 05:39 )
89
ประชุมซักซ้อมแผนป้องกันไวรัสโควิด-19 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายภาคเรียนที่ 1

จังหวัดเชียงราย-ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย ซักซ้อมเตรียมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเปิดภาคเรียนใหม่

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแผน CTX : Cross Training Exercise เช้าวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแทย์ ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดเชียงรายร่วมประชุม

 

ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ตระหนักถึงสถานการณ์และแนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การประชุมซักซ้อมแผน CTX : Cross Training Exercise ในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียน รวมไปถึงบุคคลากรทางการศึกษาอีกด้วย

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย การบรรยายสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในถานศึกษา โดยนายแพทย์ ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รวมทั้งวิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และการนำเสนอผลการซักซ้อมรับสถานการต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรู้พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนมาตรการของจังหวัดเชียงรายให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง