รีเซต

'ผู้ว่าฯ พังงา' เดือด ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง 'ผู้ว่าฯ ภูเก็ต' หลังปล่อยคนทะลักเข้าจังหวัดโดยไม่ควบคุม

'ผู้ว่าฯ พังงา' เดือด ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง 'ผู้ว่าฯ ภูเก็ต' หลังปล่อยคนทะลักเข้าจังหวัดโดยไม่ควบคุม
มติชน
5 เมษายน 2563 ( 20:45 )
261
2
'ผู้ว่าฯ พังงา' เดือด ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง 'ผู้ว่าฯ ภูเก็ต' หลังปล่อยคนทะลักเข้าจังหวัดโดยไม่ควบคุม

‘ผู้ว่าฯ พังงา’ เดือด ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง ‘ผู้ว่าฯ ภูเก็ต’ หลังปล่อยคนทะลักเข้าจังหวัดโดยไม่ควบคุม

พังงา – เมื่อวันที่ 5 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศบริเวณด่านตรวจบ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ยังคงมีจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนตัว และรถยนต์ตามข้อยกเว้น ผ่านสัญจรมุ่งหน้าเข้าพื้นที่จังหวัดพังงา จนทำให้ที่ผ่านมามีเหตุรถจากพื้นที่ภูเก็ตเข้าพื้นที่พังงาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่มีประกาศของจังหวัดพังงาห้ามเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา เว้นแต่พบแพทย์ รักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางแพทย์ และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งสินค้า เพื่อการอุปโภคบริโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ตามความจำเป็น หรือ การเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอด่านขาเข้า โดยหากมีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ อาจมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน จนกว่ามีคำสั่งประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 4 เมษายน 2563 เรื่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดพังงา อ้างถึง 1.ประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 11/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 และ2.ประกาศจังหวัดพังงา ฉบับที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ตฉบับที่ 11/2563 เรื่องปิดทางเข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลปรากฎว่า ยังพบมีการเดินเท้าของประชาชนจากจังหวัดภูเก็ตเข้าสู่จังหวัดพังงาบริเวณรอยต่อบ้านท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต กับบ้านท่านุ่น จังหวัดพังงา อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจังหวัดพังงาได้มีประกาศจังหวัดพังงา ฉบับที่ 7/2563 เรื่องปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ห้ามบุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพังงา เว้นแต่บุคคลที่ได้รับการยกเว้น

ในการนี้จังหวัดพังงา ขอความอนุเคราะห์จากท่านตรวจสอบประชาชนกลุ่มดังกล่าวอย่างเข้มงวด จริงจัง และจังหวัดพังงาไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามประกาศจังหวัดพังงา ฉบับที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เข้าพื้นที่จังหวัดพังงาทุกกรณี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

อนึ่ง รายงานสถานการณ์โรคิดเชื้อไวรัสโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 จังหวัดพังงา ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ มีผู้รอผลการตรวจ 7 ราย ขณะที่จังหวัดภูเก็ตมียอดผู้ติดเชื้อสะสมแล้วถึง 119 ราย และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 10 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง