รีเซต

กรมพัฒน์ เปิดพื้นที่จำหน่าย OTOP Select ลุยเจรจาธุรกิจขยายช่องทางการตลาด

กรมพัฒน์ เปิดพื้นที่จำหน่าย OTOP Select ลุยเจรจาธุรกิจขยายช่องทางการตลาด
ข่าวสด
30 สิงหาคม 2563 ( 19:22 )
157
กรมพัฒน์ เปิดพื้นที่จำหน่าย OTOP Select ลุยเจรจาธุรกิจขยายช่องทางการตลาด

 

กรมพัฒน์ เปิดพื้นที่จำหน่าย OTOP Select ลุยเจรจาธุรกิจขยายช่องทางการตลาด

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตร 5 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี ร่วมกันคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select 3 - 5 ดาว ที่มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อนำขึ้นจำหน่ายบนศูนย์การค้า ผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซ และผลักดันให้สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศได้

 

โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 4 ประเภทสินค้า 116 รายการ ประกอบด้วย 1.ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 35 รายการ 2.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 21 รายการ 3. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 39 รายการ และ 4.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 21 รายการ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรทุกชิ้นมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่สื่อถึงภูมิปัญญาประจำท้องถิ่น มีความสวยงาม มีมาตรฐานและโดนใจตลาด

 

ล่าสุด กรมฯ นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรร 116 รายการ ออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแก่สาธารณชนทั่วไป พร้อมทั้ง เปิดเวทีให้นำเสนอและเจรจาธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกับผู้ค้ารายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) กลุ่มผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (Trader/Buyer) ครอบคลุม 4 ภูมิภาค และกลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดัง

 

 

การจัดงานฯ ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้กิจกรรม ‘OTOP Select เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เมือง’ โดยผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้ง 116 รายการ จะมีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อผู้บริโภคและผู้ค้ารายใหญ่ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการเอง

 

อีกทั้งเป็นการฝึกฝนเพื่อสร้างประสบการณ์การนำเสนอและเจรจาธุรกิจ ทำให้ในอนาคตสามารถที่จะเข้าใจรูปแบบและเทคนิคการเจรจาธุรกิจ โดยกรมฯ จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงตลอดการจัดงานฯ

 

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่กำลังมองหาสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐานเพื่อจำหน่ายในร้านค้าของตน เข้าร่วมงาน ‘OTOP Select เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เมือง’ ซึ่งนอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้า OTOP Select แล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการชุมชน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศอีกทางหนึ่ง” รองอธิบดีฯ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง