รีเซต

เที่ยวชม 'หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน' สีสันสดใสในปูซาน

เที่ยวชม 'หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน' สีสันสดใสในปูซาน
Xinhua
9 มีนาคม 2566 ( 11:37 )
44
เที่ยวชม 'หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน' สีสันสดใสในปูซาน

ปูซาน, 8 มี.ค. (ซินหัว) -- บรรยากาศนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาติดชายฝั่งในเมืองปูซานของเกาหลีใต้ โดยหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงจากบ้านเรือนที่ทอดตัวลดหลั่นดูคล้ายขั้นบันได รวมถึงตรอกซอกซอยที่ประดับประดาภาพวาดฝาผนังสีสันสดใสและประติมากรรมต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง