พมจ.อุบลฯ เปิดช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโควิด-19 ครอบครัวละ 2,000 บาท เผย 5 เงื่อนไขที่จะขอรับการช่วยเหลือ

พมจ.อุบลฯ เปิดช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโควิด-19 ครอบครัวละ 2,000 บาท เผย 5 เงื่อนไขที่จะขอรับการช่วยเหลือ
77ข่าวเด็ด
24 เมษายน 2563 ( 13:59 )
10
พมจ.อุบลฯ เปิดช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโควิด-19 ครอบครัวละ 2,000 บาท เผย 5 เงื่อนไขที่จะขอรับการช่วยเหลือ

อุบลราชธานี-พมจ.อุบลฯ เปิดช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโควิด-19 ครอบครัวละ 2,000 บาท สำหรับครอบครัวที่พลาด 5,000 เผย 5 เงื่อนไขที่จะขอรับการช่วยเหลือ

นางอภิญญา ชมภูมาศ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่าจากมาตราการการเยี่ยวยาช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากรัฐบาล 5,000 บาท เสร็จสิ้นไปยังมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบถูกตัดสิทธิและยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้สั่งการให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ล่าสุด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  ได้เตรียมเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมรอให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี  ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และปัญหาทางสังคมครอบครัว 2,000 บาท โดยมีเงื่อนไข 5 ข้อ ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อาทิ ว่างงาน ตกงาน ถูกเลิกจ้าง / เป็นครอบครัวกลุ่มที่เปราะบาง เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ /เป็นครอบครัวยากจน / ครอบครัวที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล / และไม่มีประกันสังคม ถึงจะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว

นางอภิญญา ยังกล่าวอีกว่าสำหรับการขอรับการช่วยเหลือดังกล่าว สามารถติดต่อที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ซึ่งขณะนี้ทีครอบครัวเป้าหมายที่ขอรับการช่วยเหลือแล้วจำนวน 3,094 ครอบครัว ครอบครัวละ 2,000 บาท รวมเงินที่เตรียมไว้ทั้งสิ้นประมาณ 6,188,000 บาท หรือหากไม่สะดวกสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข 045-344-641 และ 045-344-579 จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและส่งเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมลงไปพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

และหากเดือดร้อนเรื่องอาหาร ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดตั้งโรงครัว คนอุบล ไม่ทิ้งกัน วันละ 300 กล่องแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบที่สำนักงานกาชาดาจังหวัดอุบลราชธานี ทุกวัน

เกียรติรัตน์ ชัยสกุลวงศ์ ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง