รีเซต

สภากาชาด เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 "โมเดอร์นา" ฟรี ลงทะเบียนได้เลย!

สภากาชาด เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 "โมเดอร์นา" ฟรี ลงทะเบียนได้เลย!
TNN ช่อง16
30 กันยายน 2565 ( 14:10 )
93
สภากาชาด เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 "โมเดอร์นา" ฟรี ลงทะเบียนได้เลย!

สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ “โมเดอร์นา” ฟรี เข็ม 2,3,4,5 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป เริ่มลงทะเบียนวันนี้ (30 ก.ย.) เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

วันนี้ (30 ก.ย.65) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) เข็ม 2,3,4,5 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้

วัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 2 

เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 3 ก.ย. 2565

วัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 3 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 3 ก.ย. 2565

- แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 3 ก.ค.2565

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า 

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา 

- แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 3 ก.ค.2565

- โมเดอร์นา + โมเดอร์นา หรือ ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 3 พ.ค.2565

วัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 4 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

- เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3  

  หรือ เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 

- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3

- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 

- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 3 มิ.ย.2565 

วัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 5 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา

- แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 3 มิ.ย.2565

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  + ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ ภายในวันที่ 3 พ.ค.2565  

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  + โมเดอร์นา + โมเดอร์นา ภายในวันที่ 3 พ.ค.2565   

ช่องทางลงทะเบียนฉีด วัคซีนป้องกันโควิด-19 "โมเดอร์นา" ฟรี

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4,5 ในวันที่ 3,4 ตุลาคม 2565

ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

- กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

- กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

- สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

- กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.


ข้อมูลจาก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN Online

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง