รีเซต

ลุยเข้มการ์ดไม่ตกป้องจุดเสี่ยงโควิด! เร่งสร้างความมั่นใจปชช.กระตุ้นเมืองชัยภูมิท่องเที่ยวปลอดภัย

ลุยเข้มการ์ดไม่ตกป้องจุดเสี่ยงโควิด! เร่งสร้างความมั่นใจปชช.กระตุ้นเมืองชัยภูมิท่องเที่ยวปลอดภัย
77ข่าวเด็ด
18 กรกฎาคม 2563 ( 02:28 )
101
ลุยเข้มการ์ดไม่ตกป้องจุดเสี่ยงโควิด! เร่งสร้างความมั่นใจปชช.กระตุ้นเมืองชัยภูมิท่องเที่ยวปลอดภัย

 

ชัยภูมิ – ชาวเมืองพญาแลรวมใจพร้อมเดินหน้าเปิดเมืองเพิ่มจุดขายตลาดกลาง กระจายสินค้าชุมชน เร่งช่วยกันพลิกวิกฤตฟื้นฟูเศรษฐกิจที่รับผลกระทบจากภาวะโควิด-19 ระบาด พร้อมรองรับเมืองชัยภูมิเมืองแห่งการท่องเที่ยวปลอดภัย?

 

ในรอบสุดสัปดาห์นี้วันหยุดเบาๆ วันเสาร์ที่ 18 ก.ค.63 ศูนย์ข่าวเยาวชน 77 ข่าวเด็ด รอบรั้วเมืองชัยภูมิ น้องเพชร..กลับมารายงานตัวครับผม..บรรยากาศเรื่องราวกิจกรรมดีๆ ในชุมชนต่างๆ ในทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิ รอบสุดสัปดาห์นี้ที่ผ่านมา เป็นอย่างไรกันบ้าง พาไปติดตามชมกันครับ  เริ่มด้วยการเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 การ์ดไม่ตกยังต้องเข้มต่อเนื่อง ที่โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ภารกิจของทุกวันทุกฝ่ายทางภาคการศึกษาในแต่ละพื้นที่ ก็ยังช่วยกันเข้มการ์ดไม่ให้ตกต่อเนื่องในการสำรวจอาคารสถานที่ หลังเลิกเรียนเพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามโรงอาหาร อาคารเรียน สำนักงานและบริเวณที่นักเรียนใช้เรียน เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรการป้องกันโรคฯ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ประชาชนได้มั่นใจกันต่อเนื่องนะครับ

 

 

 

ตามมาด้วย นายอำเภอเมืองชัยภูมิ คนขยัน ที่รอบสัปดาห์นี้ลุยเข้มในการช่วยพลิกฟื้นฟูในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนต่างๆให้กลับคืนมาในช่วงผ่อนคลาย นายอนุชา  เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงนำโดยนายณรงค์ ชำนิพงษ์ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยสมาชิก อส.ในสังกัด  ร่วมบูรณาการการปฏิบัติกับ ,ปค.จว.ชย., สส.อ.เมืองชัยภูมิ ,สรรพสามิต อ.เมืองชัยภูมิ ,ทบ.เมืองชัยภูมิ,จนท.ทหาร กอ.รมน.จว.ชย. โดยแบ่งการปฏิบัติออกเป็น 3 ชุด สำหรับที่ทำการปกครอง อ.เมืองชัยภูมิ อยู่ในชุดที่ 1 ได้รับมอบหมายให้ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ , ร้านจำหน่ายอาหาร / สุรา ที่ตั้งอยู่บนถนนนนทนาครตลอดสายและตลาดเลิศนิตร ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จำนวน 24 แห่ง

 

 

 

 

เกี่ยวกับมาตรการในการปฏิบัติในการดำเนินการตามแนวทางของหน่วยงานราชการที่กำหนดในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 จากการตรวจสถานประกอบการ ทุกแห่ง ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานของรัฐกำหนดทุกมาตรการได้เป็นอย่างดีเยี่ยม และจะถือปฏิบัติไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ที่ต้องเน้นย้ำการ์ดไม่ตก ด้วยการ 1.จัดให้มีเจลสำหรับล้างมือและเครื่องวัดอุณภูมิก่อนเข้าร้าน ทุกแห่ง 2.มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้าน ทุกโต๊ะ 3.สถานประกอบการ ทุกร้าน ได้ดำเนินการโหลดแอป ฯ ไทยชนะเพื่อติดตามผู้มาใช้บริการ ทุกร้าน อย่างต่อเนื่องต่อไป

 

 

 

รวมทั้งประชาชนทางบ้านฝากแนะนำแหล่งท่องเที่ยวสวนอินทผลัมสดๆ จากไร่ย่านถนนบายพาส ใกล้กับสวนอาหารไร่ใบเตย ในช่วงวันหยุดนี้ใครอยากชิมอยากชมลองแวะไปดูกันนะครับ รวมทั้งในส่วนการเปิดตลาดรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้นอีกแหล่งใหม่ ในตัวอ.เมืองชัยภูมิ ที่มีการจัดเตรียมสถานที่เปิดให้เป็นตลาดศูนย์รวมจำหน่ายตลาดกลาง ปลาทุกประเภทอยู่ที่หนองสัมพันธ์แห่งใหม่ของจังหวัด และมีการปล่อยปลาในพื้นที่หนองสัมพันธ์ฯ โดยมีนายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น (ตลาดปลาหนองสัมพันธ์) เพื่อขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ กระตุ้นระบบเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตที่จุดนี้จะให้เกิดความยั่งยืนตามมาได้

 

 

โดยจัดให้มีตลาดนัดเป็นกลไกขยายการตลาด เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีส่วนราชการฯ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า และตำบลใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ หนองสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ

 

 

ต่อมาด้วยอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกุดตุ้ม ร่วมพิธีมอบโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์  ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน ในหมู่บ้าน ให้กับพ่อแม่พี่น้อง ชาวบ้านโนนโพธิ์ หมู่ 8 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ. ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยจังหวัดชัยภูมิ ตามแผนประจำปีประมาณ 2563 ณ สถานีผลิตน้ำประปา บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 8 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ

 

 

และมีการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เติมสุข (สูงวัยอย่างสง่า ใช้ภูมิปัญญาสร้างสุข) เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุฯ โดยมีผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน และหัวหน้าส่วนราชการฯ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเติมสุข ในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาฯ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ

 

 

ต่อมาด้วยด้านสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวเยาวชนที่ยากไร้และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ให้คุณยาย นางแถม  อู่เหล็ก อายุ 76 ปี  และคุณตา นายสง่า  เอิบเหล็ก อายุ 86 ปี ณ บ้านเลขที่ 36 ม.4 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ทีผ่านมา

 

 

ตามมาด้วยไปดูแวดวง กสอ. จัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อช่วยสร้างนักธุรกิจเกษตรรายใหม่ในพื้นที่ห้วยยายจิ๋ว จ.ชัยภูมิ ช่วง 13-16 กรกฎาคม 2563 ซึ่งทางกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักธุรกิจเกษตรแบบดีพร้อม” เป็นการให้ความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ ด้านระบบนิเวศน์การบริหารจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้านหลัก 1. สำรวจป่าชุมชนห้วยยายจิ๋ว 2.การให้ความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ด้านระบบนิเวศน์การบริหารจัดการป่าชุมชน 3.Work shop การเดินป่าศึกษาป่าชุมชนและเส้นทางการจัดการน้ำ 4.แนวทางการพัฒนา การออกแบบ(Design)บริหารจัดการพื้นที่เกษตร (Farm)ให้มีประสิทธิภาพสูง(การบริหารจัดการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ให้เหมาะสม)ตามหลักสูตรภูมิสถาปัตย์ และ Work ship การศึกษาพื้นที่ ณ โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วรศักดิ์  เหลืองสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรชุมชนห้วยยายจิ๋ว ที่ผ่านการคัดเลือก เกิดเป็นนักธุรกิจรายใหม่ จำนวน 20 ราย จากจำนวน 163 ราย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่และสร้างผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมรายใหม่ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

และปิดท้ายในรอบสุดสัปดาห์นี้ มีกิจกรรมดีๆของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ที่มีนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ คนขยันอีกท่านไม่แพ้กัน นายบรรยงค์  เกียรติก้องชูชัย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนทุกฝ่ายในพื้นที่ ในการที่จะมาช่วยกันพัฒนาเมืองน่าอยู่ และนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมของชาวชัยภูมิ และนักออกแบบผ่านกระบวนการออกแบบที่สร้างกระบวนการร่วมสร้าง เติมแต้มตุ้มโฮม ลานบ้านลานเมืองชัยภูมิ ณ ลานด้านข้างถนนคนเดินชัยภูมิ ในช่วง 2 วันติดต่อกัน เมื่อช่วง 14-15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

ซึ่งในรอบสัปดาห์นี้ก็ได้พอเห็นภาพรวมว่าหากคนไทย และชาวชัยภูมิ ทุกคนทุกฝ่ายรวมใจกันไม่ว่าโควิด-19 จะรุนแรงขนาดไหน ก็เชื่อได้ว่าเราชาวไทยทุกคนจะช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้..โชคดีปลอดภัย มีความสุขทุกท่านนะครับ ส่วนสุดสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวกิจกรรมอะไรดีให้ชาวชัยภูมิทุกท่านโปรดรอติดตามกันต่อบ้าง รวมทั้งไม่ว่าหน่วยงานใด ประชาชนทั่วไป เด็กๆเยาวชนทุกกลุ่ม ทั้งภาครัฐเอกชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ต้องการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนมีภาพมีข้อมูลกิจกรรมดีๆที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม ก็สามารถส่งมารวมแจ้งให้ทราบในมุมรอบรั้วเมืองชัยภูมินี้ได้นะครับผม ติดต่อได้ที่อีเมล์ suttipong08@gmail.com หรือโทร.081-6620537..ศูนย์ข่าวเยาวชน 77 ข่าวเด็ด รอบรั้วเมืองชัยภูมิ น้องเพชร ..พร้อมน้อมรับจะนำมารายงานให้ทราบต่อไป สวัสดีครับผม..

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง