รีเซต

MCOT ตั้ง "สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ" นั่ง รักษาการกรรมการผจก.ใหญ่

MCOT ตั้ง "สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ" นั่ง รักษาการกรรมการผจก.ใหญ่
มติชน
12 สิงหาคม 2563 ( 14:28 )
596
MCOT ตั้ง "สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ" นั่ง รักษาการกรรมการผจก.ใหญ่
MCOT ตั้ง “สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ” นั่ง รักษาการกรรมการผจก.ใหญ่

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท เป็นการชั่วคราว แทนนายเขมทัตต์ พลเดช ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เนื่องจากอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 25632

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้แต่งตั้ง นายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นเลขานุการบริษัท แทน นายเขมทัตต์ พลเดช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2563

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง