รีเซต

ทียูร่วมทุนอินเตอร์ฟาร์มา ลุยยกชั้นผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจร ตอบรับกระแสผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ

ทียูร่วมทุนอินเตอร์ฟาร์มา ลุยยกชั้นผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจร ตอบรับกระแสผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ
ข่าวสด
7 มกราคม 2564 ( 15:16 )
46
ทียูร่วมทุนอินเตอร์ฟาร์มา ลุยยกชั้นผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจร ตอบรับกระแสผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ทียู เปิดเผยว่า บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ทียู ร่วมลงทุนกับ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ “บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อทำงานวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจร

 

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา ถือหุ้นสัดส่วน 50.99995% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำกัด ถือหุ้นสัดส่วน 49% และนายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ถือหุ้นสัดส่วน 0.00005% เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมไปถึงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตอบรับกระแสความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น

 

การร่วมทุนในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดแผนธุรกิจของไทยยูเนี่ยน จากการเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเล ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความชำนาญ ไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ โดยมีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ไทยยูเนี่ยนในประเทศไทยจึงมีกลยุทธ์ที่เน้นในเรื่องของ Healthy Living, Healthy Oceans ซึ่งเป็นทิศทางของการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

 

นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนครั้งนี้ นับเป็นการผสานจุดแข็งของทั้ง 2 บริษัท เพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นอีกจิกซอว์ตัวสำคัญที่จะเข้ามาสนับสนุนกลยุทธ์สร้างการเติบโตระยะกลางที่บริษัทฯวางไว้ไม่น้อยกว่าปีละ 25% ผลักดันยอดขายรวมแตะ 2,000 ล้านบาท ภายในปี 2024 ต่อยอดสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

 

อินเตอร์ ฟาร์มา ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์โภชนบำบัด อาทิ Probac, PreBo, Probac Fit เป็นต้น และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ อาทิ แบรนด์ Malaseb, Maria เป็นต้น โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products)

 

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products), ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Health Products) และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ (Livestock Products)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง