รีเซต

ฉีดทะลุ 10,000 โดส 'นทพ.'ให้บริการวัคซีนช่องทาง 'นัดหมายผ่านองค์กร'

ฉีดทะลุ 10,000 โดส 'นทพ.'ให้บริการวัคซีนช่องทาง 'นัดหมายผ่านองค์กร'
มติชน
27 กรกฎาคม 2564 ( 16:29 )
47
ฉีดทะลุ 10,000 โดส 'นทพ.'ให้บริการวัคซีนช่องทาง 'นัดหมายผ่านองค์กร'

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) สั่งการให้สำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(สสน.นทพ.) ดำเนินการ สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบปูพรมทั่วประเทศ โดยนำวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจาก สธ. รวมทั้งวัคซีนที่ได้รับตามแผนการแจกจ่ายและกระจายวัคซีนของกระทรวงกลาโหม มาบริการฉีดให้แก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทท.), บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ กทม. ในช่องทาง “นัดหมายผ่านองค์กร” ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ซึ่งเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนที่ ผบ.นทพ. ได้สั่งการให้สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สสน.นทพ.) จัดบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของหน่วยใน นทพ. เป็นผู้ดำเนินการ และได้เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในวันนี้เป็นการให้บริการฉีด ครั้งที่ 24 เป็นการฉีดแบบสลับชนิด (เข็มที่ 1 SINOVAC เข็มที่ 2 AstraZeneca) โดยฉีดเข็มที่ 1 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ กทม. และครอบครัวกำลังพลของ นทพ. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตลอดจนลดความรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมจำนวนวัคซีนที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นทพ. ดำเนินการฉีดแล้วทั้งสิ้น 10,252 โดส

 

 

 

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนสธ.ในการกระจายวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยของเรา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง