เช็กที่นี่! รายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคมทั่วภาคกลาง ปี 2564

เช็กที่นี่! รายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคมทั่วภาคกลาง ปี 2564
TNN ช่อง16
14 ตุลาคม 2564 ( 18:51 )
29
เช็กที่นี่! รายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคมทั่วภาคกลาง ปี 2564

หลายคนที่เป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมอาจยังไม่ทราบว่าโรงพยาบาลในเครือข่ายของสำนักงานประกันสังคมมีที่ไหนบ้าง วันนี้ TNN ขอนำรายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมทั่วภาคกลางปี 2564 มาให้ทุกคนได้ทราบ เพื่อสามารถเข้าใช้สิทธิกันได้ทันที


รายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมภาคกลาง มีที่ไหนบ้าง


กำแพงเพชร

1. โรงพยาบาลกำแพงเพชร


ชัยนาท

1. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร


นครนายก

โรงพยาบาลนครนายก 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


นครปฐม

1. โรงพยาบาลจันทรุเบกษา 

2. โรงพยาบาลนครปฐม 

3. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

4. โรงพยาบาลเทพากรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่


นครสวรรค์

1. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

2. โรงพยาบาลร่มฉัตรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่


นนทบุรี

1. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

3. สถาบันบำราศศนราดูร กรมควบคุมโรค 

4. โรงพยาบาลกรุงไทยโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 

5. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 

6. โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่


ปทุมธานี

1. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

2. โรงพยาบาลปทุมธานี 

3. โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 


พระนครศรีอยุธยา

1. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

2. โรงพยาบาลเสนา 

3. โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 
4. โรงพยาบาลราชธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 

5. โรงพยาบาลราชธานีโรจนะโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่


พิจิตร

1. โรงพยาบาลพิจิตร


พิษณุโลก

1. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

2. โรงพยาบาลพุทธชินราช 

3. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

4. พิษณุโลกฮอสพิทอลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง


เพชรบูรณ์

1. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์


ลพบุรี

1. โรงพยาบาลบ้านหมี่ 

2. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 

3. โรงพยาบาลอานันทมหิดล


สมุทรปราการ

1. โรงพยาบาลบางบ่อ 

2. โรงพยาบาลบางพลี 

3. โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

4. โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 

5. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 

6. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 

7. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค 

8. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 2 

9. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 5 

10. โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 

11. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล สมุทรปราการ 

12. เปาโล พระประแดงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 

13. โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 

14. โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 

15. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่รวมชัยประชารักษ์ 

16. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์สมุทรปราการ 

17. โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์


สมุทรสงคราม

1. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า


สมุทรสาคร

1. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

2. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

3. โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

4. โรงพยาบาลมหาชัย 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 

5. โรงพยาบาลมหาชัย 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 

6. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 

7. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 

8. วิภารามสมุทรสาครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่


สิงห์บุรี

1. โรงพยาบาลสิงห์บุรี 

2. โรงพยาบาลอินทร์บุรี


สุโขทัย

1. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

2. โรงพยาบาลสุโขทัย 


สุพรรณบุรี

1. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 

3. โรงพยาบาลอู่ทอง


สระบุรี

1. โรงพยาบาลพระพุทธบาท

2. โรงพยาบาลสระบุรี 

3. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่


อุทัยธานี

1. โรงพยาบาลอุทัยธานี


อ่างทอง

1. โรงพยาบาลอ่างทอง


ทั้งหมดนี้คือรายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมของภาคกลาง โดยผู้ประกันตนที่อยู่ใกล้พื้นที่ไหนควรเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านหรือใกล้สถานที่ทำงานเพื่อง่ายต่อการเข้ารับการรักษา 


ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถเช็กรายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมได้ที่นี่ >> เช็กที่นี่! รายชื่อโรงพยาบาลเครือประกันสังคมทั่ว กทม.ปี2564


ที่มาข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง