รีเซต

วันนี้วันอะไร วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่7 ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน

วันนี้วันอะไร วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่7 ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน
TNN ช่อง16
2 พฤศจิกายน 2564 ( 14:32 )
146
วันนี้วันอะไร วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่7 ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน

รู้หรือไม่ วันที่ 8 พฤศจิกายนมีความสำคัญอย่างไร วันที่ 8 พฤศจิกายนวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์)


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชสมภพเมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 ต่อมาได้โปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนศุโขทัยธรรมราชา ทรงอภิเษกสมรส กับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พุทธศักราช 2461 ณ พระที่นั่งวโรภาสพิมาน พระราชวังบางประอิน ในวโรกาสนี้ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชชนนี โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังสุโขทัย พระราชทานเป็นเรือนหอ


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 7 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2468 โดยทรงพระนามว่า "พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"


ที่มาภาพ : สถาบันพระปกเกล้า


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอะไรบ้าง


- โปรดเกล้าฯอุปถัมภ์บำรุงกิจการหอสมุด จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร และสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์พระนคร (สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ) เพื่อเชื่อมฝั่งพระนครและธนบุรี 

- ทรงส่งเสริมการศึกษาของชาติหลายประการ ให้ยกเลิกการเก็บเงินศึกษาพลีเร่งรัด การประกาศพระราชบัญญัติ ประถมศึกษา 

- ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2473 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตอย่างสงบเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ด้วยโรคพระหทัยวาย ขณะมีพระชนมายุ 48 พรรษา ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ทรงจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเรียบง่าย ณ ฌาปนสถานโกลเดอร์ส กรีน ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน


ทั้งนี้ หลังสวรรคต พระองค์ได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 เนื่องในวโรกาสฉลองวันพระราชสมภพครบ 100 ปี พระองค์ทรงได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์บางส่วนว่าเป็น “กษัตริย์นักประชาธิปไตย"


ที่มาข้อมูล : สถาบันพระปกเกล้า https://kpi.ac.th/

ที่มาภาพ : AFP,สถาบันพระปกเกล้า

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง