รีเซต

นนทบุรีคึก! เปิดตัว 3 ทีมใหญ่ลงชิง อบจ.-ส.อบจ. แต่งตั้ง กกต. ประจำ 76 จว. แล้ว

นนทบุรีคึก! เปิดตัว 3 ทีมใหญ่ลงชิง อบจ.-ส.อบจ. แต่งตั้ง กกต. ประจำ 76 จว. แล้ว
มติชน
23 ตุลาคม 2563 ( 09:36 )
445
นนทบุรีคึก! เปิดตัว 3 ทีมใหญ่ลงชิง อบจ.-ส.อบจ. แต่งตั้ง กกต. ประจำ 76 จว. แล้ว

ศึกเลือกตั้งชิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มมีความเคลื่อนไหวคึกคัก ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ กกต. ได้มีหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งถึงคำสั่ง กกต.ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว

โดยมีมติให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่ กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง และได้มีคำสั่งแต่งตั้ง กกต.ประจำ อบจ. 76 แห่ง แห่งละ 5 คน รวม 380 คน จากบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด แจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.จัดประชุมผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น กกต.ประจำ อบจ.เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานและแจ้งผลให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบเพื่อประกาศรายชื่อ กกต.ประจำ อบจ. โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวของนายกิตติพงษ์ได้มีการแนบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น กกต.ประจำ อบจ.ทั้ง 76 แห่งไปด้วย

ส่วน ที่ จ.นนทบุรี ร.ต.อ.หญิง วฤนธร ตั้งตฤษณกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า คาดว่าจะรับสมัครในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน โดยจังหวัดนนทบุรีจะมีการเลือกตั้งนายก อบจ. 1 ตำแหน่ง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 36 เขต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีผู้ที่ประกาศจะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแล้ว 3 คน ประกอบด้วย 1.พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ เจ้าของเก้าอี้เดิมนายก อบจ.นนทบุรี 2 สมัย จะลงในนามกลุ่มผึ้งหลวง พร้อมทั้งส่ง ส.อบจ.ลงครบทั้ง 36 เขต 2.นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต ส.ส.นนทบุรีและอดีตผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี พรรคพลังประชารัฐ สามีนางเจริญ เรี่ยวแรง ส.ส.นนทบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ จะลงในนามกลุ่มพลังนนท์ พร้อมทั้งส่ง ส.อบจ.ลงเช่นกัน และ 3.นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ อดีตผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี พรรคอนาคตใหม่จะลงในนามของคณะก้าวหน้า พร้อมทั้งส่ง ส.อบจ.ลงด้วย

ด้าน น.ส.ณากัญ กัณห์อุไร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.อบจ. 30 เขต รายละไม่เกิน 270,000 บาท ขณะที่ผู้สมัครนายก อบจ.ใช้งบหาเสียงรายละไม่เกิน 2.7 ล้านบาท โดยเริ่มคำนวณค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ กกต.กลางประกาศให้มีการเลือกตั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง