รีเซต

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเลื่อนลำดับ ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเลื่อนลำดับ ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง
TNN ช่อง16
12 กรกฎาคม 2566 ( 13:41 )
75
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเลื่อนลำดับ ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อ ส.ส. ของพรรคการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง 


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง 

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ประกาศให้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างไทย ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น

บัดนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน 1 คน ได้แก่นายฐากร ตัณฑสิทธิ์


ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันมูหะมัดนอร์ มะทา 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรคลิกอ่าน ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภาผู้แทนราษฎร


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง