รีเซต

นักวิจัยค้นพบวิธีปลูกพืชภายใต้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้า

นักวิจัยค้นพบวิธีปลูกพืชภายใต้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้า
TNN ช่อง16
23 มกราคม 2566 ( 13:21 )
48
นักวิจัยค้นพบวิธีปลูกพืชภายใต้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้า

นักวิจัยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ค้นพบวิธีการทำเกษตรรูปแบบใหม่ปลูกพืชใต้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้พื้นที่ใต้แผงโซลาร์เซลล์ให้เกิดประโยชน์ทั้งผลิตพลังงานไฟฟ้าและปลูกพืชในเวลาเดียวกัน


การทดลองใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงยอมให้แสงจากดวงอาทิตย์เดินทางผ่านบางส่วน โดยทีมนักวิจัยพบว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ยอมให้แสงสีแดงเคลื่อนที่ผ่านเหมาะสำหรับปลูกพืช ในขณะที่แผงโซลาร์เซลล์ที่ยอมให้แสงสีน้ำเงินเคลื่อนที่ผ่านเหมาะสำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าแต่อาจทำให้ปลูกพืชได้น้อยลง


นอกจากการทดสอบความแตกต่างระหว่างการยอมให้แสงสีแดงและแสงสีน้ำเงินเคลื่อนที่ผ่าน ก่อนหน้านี้ทีมงานนักวิจัยได้ทำการทดสอบพบว่าการปลูกพืชใต้แผงโซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงสามารถลดปริมาณการใช้น้ำในการเกษตรลงได้ถึง 29% ในขณะที่พืชยังได้รับคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่เท่ากันเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชกลางแจ้งปกติ 


นักวิจัยยังค้นพบเพิ่มเติมอีกว่าการปลูกพืชใต้แผงโซลาร์เซลล์ยังช่วยลดอัตราการเน่าเสียของพืช เช่น ผลของมะเขือเทศลงได้เนื่องจากได้รับความร้อนที่น้อยกว่า


งานวิจัยชิ้นนี้เป็นเพียงการทดสอบเบื้องต้นเท่านั้น สำหรับแนวทางการใช้งานในอนาคตรูปแบบที่เหมาะสมของแผงโซลาร์เซลล์จะต้องมีคุณสมบัติโปร่งแสงและสามารถดักจับแสงสีน้ำเงินแต่ยอมให้แสงสีแดงเคลื่อนที่ผ่านไปยังพื้นที่ปลูกต้นไม้ด้านล่าง นับเป็นอีกแนวทางที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญของโลกร่วมกับการทำเกษตร


ที่มาของข้อมูล Engadget

ที่มาของรูปภาพ Andre Daccache/UC Davis

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง