รีเซต

PLT ซื้อเรือบรรทุกแก๊ส ราคา 10.75 ล้านเหรียญสหรัฐ

PLT ซื้อเรือบรรทุกแก๊ส ราคา 10.75 ล้านเหรียญสหรัฐ
ทันหุ้น
10 เมษายน 2567 ( 17:13 )
13
PLT ซื้อเรือบรรทุกแก๊ส ราคา 10.75 ล้านเหรียญสหรัฐ

#PLT #ทันหุ้น-บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด(มหาชน) หรือ PLT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการซื้อเรือบรรทุกแก๊ส (Gas Carrier) เพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (กลุ่มโอเลฟินส์) ในราคาเสนอขาย 10.75 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) จํานวน 22.81 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

 

โดยมีกําหนดลงนามในบันทึกข้อตกลงการซื้อเรือ (Memorandum of Agreement) กับนายหน้าในการจัดหาเรือ (Broker) ในวันที่ 11 เมษายน 2567 และมีกําหนดรับเรือภายในเดือนกรกฎาคม 2567ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการเช่าเหมาลําได้ภายในเดือนกันยายน 2567 

 

ทั้งนี้โครงการซื้อเรือดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรก

 

โดยเรือ Emily Kosan มีอายุ12 ปี มีขนาดระวาง ประมาณ 3,795 เดทเวทตัน จัดอยู่ในประเภทเรือเดินสมุทร(Ocean going vessel) ซึ่งครอบคลุมเส้นทางการขนส่งข้ามมหาสมุทร สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในการขนส่งสินค้าไปยังเส้นทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 

บริษัทฯ คาดว่าโครงการซื้อเรือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทจากการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (กลุ่มโอเลฟิ นส์) ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย และยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายช่องทางในการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศซึ่งครอบคลุมเส้นทางการขนส่งข้ามมหาสมุทรอีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง