คลัง ตอบคำถามล่าสุด คลายสงสัย เยียวยา 5 พันบาท เราไม่ทิ้งกัน

คลัง ตอบคำถามล่าสุด คลายสงสัย เยียวยา 5 พันบาท เราไม่ทิ้งกัน
ข่าวสด
17 เมษายน 2563 ( 16:02 )
170
คลัง ตอบคำถามล่าสุด คลายสงสัย เยียวยา 5 พันบาท เราไม่ทิ้งกัน

คลัง ตอบคำถามล่าสุด คลายทุกข้อสงสัย เยียวยา 5 พันบาท เราไม่ทิ้งกัน แจงชัดปมร้อน สรุปแล้วจ่ายเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบ โควิด กี่เดือนกันแน่

วันที่ 17 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง จัดทำ “4 คำถาม-คำตอบ” ข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบคณสมบัติการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ที่รัฐบาลได้ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบการโควิด-19 ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับ 4 คำถาม-คำตอบ มีดังนี้

1.ต้องการทราบกระบวนการตรวจสอบผู้ที่ได้รับเงิน 5,000 บาท ว่าได้รับผลกระทบจริงหรือไม่ได้ลงข้อมูลเท็จ ว่าอย่างไร
ตอบ กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบคุณสมบัติหลายด้านประกอบกันจากฐานข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง สำนักงานประกันสังคม กรมขนส่งทางบก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น รวมถึงการพิจารณาข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้กรอกไว้ในขั้นตอนของการลงทะเบียนประกอบด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังอาจขอให้ตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนและความเดือนร้อนของผู้ลงทะเบียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดสรรเงินเยียวยาให้กับผู้ที่สมควรจะได้รับอย่างแท้จริง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการฯ ซึ่งต้องการช่วยเหลือเยียวยาให้กับแรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น

2.ข่าวจริงหรือไม่ ที่จะโอนเงินรอบสามวันที่ 15-17 เม.ย.2563
ตอบ กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านสิทธิ์แล้วจำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1: ระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย.2563 และ รอบที่ 2: ระหว่างวันที่ 13-14 เม.ย. 2563 รวม 2.4 ล้านราย คิดเป็นมูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท และรอบที่ 3 ในช่วงวันที่ 15-17 เม.ย.2563 ประมาณ 0.8 ล้านราย คิดเป็นมูลค่า 4 พันล้านบา

3.เกษตรกรที่มีฐานข้อมูลอยู่และมีสมุดเล่มเขียวต้องยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ด้วยหรือไม่ เนื่องจากระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์
ตอบ หากระบบตรวจสอบพบว่าเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลและเป็นบุคคลที่ทำเกษตรกรจริงก็จะไม่มีสิทธิ์ในการรับการช่วยเหลือผ่านมาตรการเยียวยาครั้งนี้ ซึ่งภาครัฐจะมีโครงการ/มาตรการเป็นการเฉพาะเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญภาครัฐอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการออกมาตรการชุดใหม่เพื่อดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะ

หากประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ กระทรวงการคลังเตรียมเปิดกลไกดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพราะไม่ได้มีช่องทางการรับเอกสาร และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ

4.อยากทราบว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินตามมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน กี่เดือน
ตอบ ผู้ผ่านสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 (3 เดือน) จะได้รับเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว จะทำการเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ในวันที่ 20 เม.ย.2563 เวลา 6.00 น. รวมไปถึงในวันที่ 22 เม.ย.นี้ กระทรวงการคลังจะปิดการลงทะเบียน เวลา 24.00 น.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง