รีเซต

"สุชาติ" เปิดไทม์ไลน์ โอนเงิน "มาตรา 33 เรารักกัน"

"สุชาติ" เปิดไทม์ไลน์ โอนเงิน "มาตรา 33 เรารักกัน"
มติชน
6 กุมภาพันธ์ 2564 ( 08:31 )
59
"สุชาติ" เปิดไทม์ไลน์ โอนเงิน "มาตรา 33 เรารักกัน"

ข่าวดีสำหรับพนักงานบริษัทที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 พ.ร.บ.ประกันสังคม ในโครงการ “มาตรา 33 เรารักกัน” จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลรายละ 4 พันบาท ซึ่งข้อสรุปน่าจะตกผลึกแล้ว เหลือเพียงไฟเขียวจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

โดยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมกับผู้นำแรงงาน 39 องค์กร ได้แก่ สภาองค์การลูกจ้าง 15 องค์กร สหพันธ์แรงงาน 22 องค์กร คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

ภายหลังการประชุม นายสุชาติกล่าวว่า รายละเอียดเงื่อนไขการเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 ซึ่งมีประมาณ 11 ล้านคน เบื้องต้นผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาจะใช้เกณฑ์เดียวกับโครงการเราชนะ คือผู้มีสิทธิต้องไม่มีเงินฝากในบัญชีเกิน 5 แสนบาท ณ สิ้นปี 2562 ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เป็นแรงงานต่างด้าว โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เริ่มจ่ายเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป สิ้นสุดการใช้จ่ายเงินวันที่ 31 พฤษภาคม

สำหรับไทม์ไลน์และขั้นตอนการรับเงินเยียวยาตามมาตรา 33 เรารักกัน มีดังนี้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์นำเรื่องเสนอเข้า ครม.เพื่อให้มีมติอนุมัติ จากนั้นวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ จะเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และตรวจสอบการได้รับสิทธิผ่าน www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 1-7 มีนาคมตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ วันที่ 8-14 มีนาคมผู้ผ่านการตรวจสอบคัดกรองกดยืนยันรับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง วันที่ 15 มีนาคมเร่มโอนเงิน 1,000 บาททุกวันจันทร์ ได้แก่ 15, 22, 29 มีนาคม และ 5 เมษายน และกำหนดสิ้นสุดการใช้จ่ายเงินวันที่ 31 พฤษภาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง